УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ БАЗИ ДАНИХ РЕЗЮМЕ ТА УМОВИ НАДАННЯ ІНШИХ СЕРВІСІВ САЙТУ www.grc.ua

ДОГОВІР - ОФЕРТА ПРО ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ ФРАГМЕНТУ БАЗИ ДАНИХ та умови надання інших сервісів сайту www.grc.ua

Даний Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІЕРСІ», (надалі – Товариство та /або Виконавець) та який укладається лише шляхом приєднання Клієнта до запропонованого Договору в цілому. Клієнт не може запропонувати свої умови договору.

Умови Договору вважаються безумовно акцептованими Клієнтом після реєстрації його на Сайті в якості Користувача та можуть бути змінені Товариством в односторонньому порядку шляхом розміщення нової редакції Договору на сторінці https://grc.ua/info/oferta.

1. ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. БАЗА ДАНИХ «РЕЗЮМЕ КАНДИДАТІВ» (далі - БАЗА ДАНИХ) – спеціалізована інформаційна база даних вакансій та резюме, що розміщена у обмеженому доступі на Сайті за адресою www.grc.ua, є об'єктом авторського права, фрагмент якої надається у використання третім особам на умовах та у порядку даного Договору.

1.2. Права на використання фрагменту БАЗИ ДАНИХ на умовах, визначених розділом 2 даного Договору.

1.3. Сервіси - рекламні, консультаційні, інформаційні послуги, що надаються Товариством за допомогою використання технічних засобів Сайту окремо та додатково відповідно до даного Договору.

1.4. Клієнт та/або Користувач Сайту, що зареєструвався з метою пошуку персоналу шляхом отримання послуг Сервісів Сайту на використання БАЗИ ДАНИХ та отримання інших Сервісів Сайту (рекламних послуг Сайту з метою просування бренду роботодавця, отримання консультаційних послуг, дослідження ринку праці та ін.).

1.5. Кандидат – Користувач Сайту, що розмістив своє резюме в БАЗІ ДАНИХ з метою пошуку роботи.

1.6. Доступ до БАЗИ ДАНИХ – технічна можливість використовувати БАЗУ ДАНИХ на умовах, визначених даним Договором.

1.7. Особовий кабінет - персоналізований робочий простір Клієнта на Сайті, в якому Клієнт може управляти своєю Сторінкою на Сайті або іншими сервісами Сайту.

1.8. Особовий рахунок - реєстр обліку руху грошових коштів та розрахункових операцій Сторін.

1.9. Активація — списання з Особового рахунка Клієнта на Сайті вартості надання послуг Сервісів Сайту, що підтверджує початок надання послуг чи Сервісу.

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПРАВА ВИКОРИСТАННЯ ФРАГМЕНТУ БАЗИ ДАНИХ

2.1. Результатом приєднання до даного Договору є надання Товариством права використання фрагменту БАЗИ ДАНИХ, розміщеної на Сайті www.grc.ua та надання Товариством окремих та додаткових рекламних, консультаційних, інформаційних послуг, за допомогою технічних засобів Сайту (надалі – «Сервіси»).

2.2. БАЗА ДАНИХ за даним Договором, як об'єкт авторського права, майнові авторські права на які належать Товариству на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір.

2.3. Керуючись даними умовами Договору Виконавець надає право на використання БАЗИ ДАНИХ для використання на території України на наступних умовах:

2.3.1. Строк (термін) дії Сервісів Сайту визначається з моменту активації доступу до БАЗИ ДАНИХ на сайті і продовжується до закінчення оплаченого Користувачем строку (терміну).

2.3.2. Способи використання об’єкта інтелектуальної власності:

- перегляд, аналіз, сортування за дозволеними Договором параметрами фрагменту БАЗИ ДАНИХ;

- перегляд контактних даних в межах фрагменту БАЗИ ДАНИХ;

- внесення до фрагменту інформації стосовно вакансій Клієнта в обсязі необхідному для технічної взаємодії з БАЗОЮ ДАНИХ та визначеному Сторонами в ПАРАМЕТРІ.

2.4. Ціна за використання БАЗИ Даних: вартість Сервісу Сайту визначається на підставі чинних тарифів, що розміщені на Сайті за адресою: https://grc.ua/cabinet/price/posts/.

2.5. Для ідентифікації Користувача, в якості правомірного користувача, Користувач повинен зареєструватися на Сайті. Після реєстрації Виконавець надає Користувачу за допомогою електронної пошти логін і пароль для доступу до Сайту (далі – «Облікова інформація»). Користувач може створювати й видаляти Облікову інформацію для своїх працівників (без узгодження з Виконавцем) або представників (за узгодженням з Виконавцем). Клієнт несе повну відповідальність за дії своїх працівників і представників, як за свої власні.

2.6. Користувач за Договором отримує право використовувати фрагмент БАЗИ ДАНИХ як довідковий ресурс для інформаційного забезпечення діяльності своїх структурних підрозділів з метою розгляду або оцінки кандидатів для його найму (прийому) на роботу на підприємство Кандидата в організацію, що є клієнтом Користувача, якщо останній здійснює діяльність з працевлаштування.

2.7. Користувач отримує право на використання фрагмента БАЗИ ДАНИХ відповідно сукупності наступних Параметрів:

Регіон – територія, в межах якої Кор надаються дані у формі резюме;

Період - строк, протягом якого Користувачу надаються дані у формі резюме;

Професійна область – набір професій чи посад, в межах переліку яких Користувачу надаються дані у формі резюме;

2.8 Сукупність параметрів доступу складають конкретний фрагмент БАЗИ ДАНИХ, право на використання якого отримує Користувач.

Користувач може отримувати право на використання фрагментів БАЗИ ДАНИХ відповідно до сукупності інших параметрів доступу шляхом встановлення додаткових або інших критеріїв пошуку даних в БАЗІ ДАНИХ, та шляхом використання наступних опцій:

Взаємодія з БАЗОЮ ДАНИХ у вигляді використання вакансій типу Стандарт – наявність технічної можливості розміщення інформації про наявні вакансії та отримання відгуків у формі резюме на такі вакансії.

Взаємодія з БАЗОЮ ДАНИХ у вигляді використання вакансій «Стандарт+» : розміщення інформації про наявні вакансії Користувача, що перебуває в другому блоці вибірки вакансій і автоматично оновлюється кожні три дні протягом встановленого періоду; Взаємодія з БАЗОЮ ДАНИХ у вигляді використання вакансій «Преміум» – розміщення інформації про наявні вакансії Користувача, що перебуває в першому блоці вибірки, виділена певним чином із наданням додаткових можливостей отримання відгуків Кандидатів самостійно в робочий кабінет Користувача. Анонімна вакансія – розміщення інформації про вакансію без вказівки назви організації. Вибірка резюме – розкриття та надання резюме Кандидатів, які є релевантними розміщеної Користувачем інформації в вакансії, шляхом автоматичного відбору програмним забезпеченням Сайту та направлення таких резюме в робочий кабінет Користувача на Сайті. HH-Інтеграція – надання можливості Користувачу одержувати відгуки Кандидатів на вакансії в автоматизованому режимі без використання інтерфейсу Сайту за допомогою Шлюзу HR-XML в режимі оф-лайн. Технічні вимоги та стандарти, обмеження що до створення та розміщення вакансій, отримання вибірки резюме та використання опції HH-Інтеграції та надання прямого доступу до бази даних резюме регулюються розділами 4, 5, 6 цього договору. Товариство може впроваджувати інші додаткові опції для надання доступу до фрагмента БАЗИ ДАНИХ.

2.9. При використанні фрагменту БАЗИ ДАНИХ Користувач набуває права:

а) використовувати документи, що містяться у складі БАЗИ ДАНИХ в формі резюме шляхом перегляду резюме, скачування резюме на власні комп’ютерні пристрої, компілювання та сортування резюме у власні портфелі на Сайті в своєму робочому кабінеті;

б) здійснювати пошук резюме шляхом використання автоматичних інструментів пошуку, передбачених програмним забезпеченням Сайту, та шляхом використання інтелектуального пошуку в межах технічних можливостей, що надані програмним забезпеченням Сайту;

в) отримувати документи, що містяться у складі БАЗИ ДАНИХ у формі резюме шляхом розміщення інформації про вакансії у форматі, визначеному Виконавцем, та направлення цих документів в робочий кабінет Користувача самостійно Кандидатами або в автоматизованому режимі без використання інтерфейсу Сайту за допомогою Шлюзу HR-XML в режимі оф-лайн;

г) отримувати документи, що містяться у складі БАЗИ ДАНИХ в формі резюме шляхом автоматичної вибірки резюме та направлення цих документів в робочий кабінет Користувача програмним забезпеченням Сайту.

2.10. При використанні БАЗИ ДАНИХ Користувачу забороняється:

а) втручатися у роботу Сайту та намагатися здійснювати декомпіляцію програмної частини Сайту;

б) здійснювати деконструювання даних в БАЗІ ДАНИХ з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;

в) передавати Облікову інформацію (логіни і паролі) доступу до Сайту третім особам у тимчасове або постійне користування;

г) використовувати контактні дані чи іншу інформацію, що містяться у резюме, що входять до складу БАЗИ ДАНИХ, з іншою метою, яка не є пропозицією роботи, зокрема, але не обмежуючись: шляхом використання контактних даних з метою рекламування чи пропозиції про придбання товарів/робіт/послуг Користувача чи третіх осіб; з метою стягнення коштів з Кандидатів, що розмістили свої резюме на Сайті, у будь-який спосіб; з порушенням Закону України «Про захист персональних даних»;

д) поміщати тексти документів, що містяться у складі БАЗИ ДАНИХ, до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі Інтернет;

є) використовувати тексти документів, що містяться у складі БАЗИ ДАНИХ, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах, без письмового дозволу Користувача.

2.11. При використанні документів, що містяться у складі БАЗИ ДАНИХ, Користувачу належить здійснювати відповідне посилання на авторське право Товариства.

2.12. По закінченні строку (терміну) дії Договору Користувач втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання БАЗИ ДАНИХ в тих обсягах, які визначено пунктом 2.6.-2.9. цього Договору.

2.10. Упродовж всього строку (терміну) дії Договору Виконавець володіє правом та передбаченими законом способами контролювати обсяги та порядок використання Користувачем БАЗИ ДАНИХ та вимагати від Користувача припинити будь-яке використання БАЗИ ДАНИХ в обсягах, що перевищують ті, які визначено умовами Договору.

2.11. Упродовж усього строку дії Договору Користувач зобов'язується негайно повідомляти Товариства про будь-які порушення авторських прав на БАЗУ ДАНИХ зі сторони третіх осіб, а також сприяти Товариству в оперативному припиненні таких порушень, фіксації доказів їх наявності та захисту прав Товариства.

2.12. У випадку порушення зобов'язань, передбачених у пункті 2.10 цього Договору, Користувач сплачує на користь Товариства штраф у розмірі 100 % вартості послуги за використання БАЗИ ДАНИХ, що використовуються Користувачем.

Користувачем, за станом (вартості) на момент сплати штрафу.

2.13. Дія строку надання Сервісу Сайту припиняється (Користувач позбавляється права на використання фрагменту БАЗИ ДАНИХ):

а) за рішенням Товариства, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення Користувачем зобов'язань, передбачених підпунктом 2.10 та 2.11 цього Договору;

б) автоматично, у випадку порушення Користувачем умов оплати послуг, якщо протягом строку, встановленого у цьому Договорі Користувач не скористався правом на її відновлення.

2.14. Дія договору на використання фрагменту БАЗИ ДАНИХ автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за її продовження.

2.15. Надання прав використання послуг Сервісів Сайту підтверджується Актом прийому-передачі прав на використання послуг Сервісів Сайту, що надається Користувачу в день активації на Сайті.

3. ТИПИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ТИПИ ПРЕДСТАВНИКІВ

3.1. Для реєстрації на Сайті та здійснення технічного доступу до фрагменту БАЗИ ДАНИХ Клієнтові може бути привласнений один з наступних Типів реєстрацій:

3.1.1. Типи реєстрації групи А:

- Прямий роботодавець – юридична особа, фізична особа – підприємець або фізична особа - роботодавець, яка не надає послуг з підбору персоналу, що використовує Сервіси Сайту для власних потреб; що розмістила свій опис на Сайті, а також найменування та/або знак для товарів та послуг; що надала Товариству достовірну реєстраційну та контактну інформацію.

- Посередник у сфері працевлаштування - юридична особа, фізична особа– підприємець, що надає послуги із підбору персоналу, розмістила свій опис на Сайті, а також найменування та/або знак для товарів та послуг; що надала Товариству достовірну реєстраційну та контактну інформацію.

3.1.2. Типи реєстрацій групи Б:

- Приватний рекрутер – фізична особа, що надає послуги із підбору персоналу; що розмістила на Сайті інформацію стосовно досвіду своєї роботи, опис послуг, які вона надає; що надала Товариству достовірну реєстраційну та контактну інформацію.

- Керівник проекту - фізична особа, яка не надає послуги з підбору персоналу; що використовує Сервіси Сайту з метою пошуку персоналу для роботи під своїм керівництвом; що розмістила на Сайті опис проекту (відділу, бізнесу), для якого ведеться пошук персоналу; що надала Товариству достовірну реєстраційну та контактну інформацію.

- Непідтверджена реєстрація – юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа - роботодавець, що зареєструвався на Сайті але не отримала підтвердження своєї реєстрації, та що перебуває в даному типі реєстрації до моменту підтвердження його реєстрації.

3.1.3. Типи реєстрацій групи В:

- Анонімний користувач – юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа - роботодавець, що розміщує на Сайті тільки інформацію про вакансії і не розміщує інформацію про себе й свою діяльність; що надає Товариству достовірну контактну інформацію у вигляді e-mail адреси.

3.2. Тип реєстрації Клієнта на Сайті може бути змінений у наступному порядку:

- з типу реєстрації групи В на будь-який інший тип реєстрації: за умови надання Товариству необхідної інформації про компанію Клієнта, відповідно до необхідного типу реєстрації, при цьому такий Клієнт отримує Тип реєстрації групи Б (Непідтверджена реєстрація) до моменту підтвердження її Сайтом;

- з будь-якого типу реєстрації на тип реєстрації групи В: за умови направлення відповідної письмової вимоги ТОВ «ДжіЕрСі» або самим ТОВ «ДжіЕрСі» у примусовому порядку у випадку порушення Клієнтом Умов використання Сайту;

- інша зміна типу реєстрації Клієнта на Сайті можливо тільки шляхом здійснення нової реєстрації Клієнта на Сайті.

3.3. Типи Представників – поділ Представників Клієнта по групах, виходячи з обсягу наданих їм прав, містить у собі, але не обмежується наступними Типами: Спостерігач, Менеджер вакансій, Менеджер вакансій Pro, Модератор.

3.3.1. Спостерігач – Представник Клієнта, що може працювати з Доступом до фрагменту БАЗИ ДАНИХ, а також відгуками Кандидатів на вакансії, які створив Менеджер вакансій для цього Спостерігача.

3.3.2 Менеджер вакансій - Представник Клієнта, вакансій якого проходять обов'язкову премодерацію до розміщення на Сайті.

3.3.3 Менеджер вакансій Pro – Представник Клієнта, інформація про вакансій якого розміщується на Сайті без премодерації.

3.3.4. Модератор – Представник Клієнта, що має право підтверджувати/відхиляти/відправляти на редагування інформацію щодо вакансій, розміщені Менеджерами вакансій.

4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, СТАНДАРТИ ТА ОБМЕЖЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО ФРАГМЕНТУ БАЗИ ДАНИХ

4.1. Товариство зобов'язується надати Користувачу доступ до фрагменту БАЗИ ДАНИХ відповідно до Параметрів, обумовлених в п.2.7 цього Договору, а саме: регіонального критерію, критерію професійних областей, строком надання, наявності можливості розміщення інформації щодо типу вакансій, починаючи з дати Активації на Сайті.

4.2. Користувач не може одержати доступу до фрагменту БАЗИ ДАНИХ, параметри якого не відповідають параметрам оплаченого доступу до БАЗИ ДАНИХ.

4.3. Можливість або неможливість одержати доступ до фрагменту БАЗИ ДАНИХ визначається в момент запиту до БАЗИ ДАНИХ за допомогою Сайту. Це означає, що при зміні Параметрів резюме Кандидатом воно може стати доступним або недоступним Користувачу після Активації доступу до фрагменту БАЗИ ДАНИХ. Товариству не гарантує, що резюме доступне в певний момент часу, буде доступним в будь-який інший момент часу протягом дії строку доступу до Бази даних.

4.4. Ні при яких Параметрах доступу до фрагменту БАЗИ ДАНИХ Користувачу не доступні резюме з типами видимості «не видно нікому», «видно всім, крім Користувача», «Видно тільки компаніям зі списку, у який не входить Користувач». Представникові Користувача Типу реєстрації групи Б або В доступні тільки резюме з типом видимості «Видно всьому інтернету».

4.5. Кожний із Представників Користувача Типу реєстрації групи А, що має індивідуальну Облікову інформацію, може зробити не більше 500 відкриттів резюме КАНДИДАТІВ протягом доби. Представник Користувача Типу реєстрації групи Б або В, що має індивідуальну Облікову інформацію, може переглянути не більше 200 резюме Кандидатів протягом доби.

4.6. Доступ до фрагменту Бази даних з Параметром «регіональний критерій» - це доступ до резюме, у яких у поле «Регіон проживання» або в поле «Регіон можливого переїзду» зазначені певний регіон або група регіонів.

4.7. Можливість перегляду контактної інформації Кандидата зберігається у Клієнта протягом терміну дії доступу до бази даних у кількості переглядів контактної інформації Кандидатів, погодженій Сторонами у відповідному Договорі або Замовленні. Після закінчення терміну дії доступу до бази даних Клієнту такі дані стають не доступними, за винятком раніше переглянутих Клієнтом резюме (відгуки) на відкриті вакансії, а також резюме (відгуки) на вакансії, що знаходяться в архіві не більше одного місяця.

4.8. Рахунок кількості скоєних Клієнтом переглядів контактної інформації проводиться Товариством та відображається в особистому кабінеті Клієнта у розділі «Статистика».

4.9. Контактною інформацією кандидата в рамках цієї послуги є одні або сукупно дані відображені кандидатом в Резюме:

- прізвище, ім'я по батькові за наявності;

- Контактні телефони;

- e-mail;

- Посилання на соціальні мережі та інші сайти;

- Фотозображення кандидата;

4.10. Переглядом контактної інформації кандидата є вчинення наступних дій Клієнта:

- відкриття контактної інформації кандидата шляхом натискання «показати контакти» на сторінці резюме кандидата або пошукової видачі на Сайті, а також аналогічні дії через канал API;

- надіслане кандидату запрошення за кнопкою «запросити» на сторінці резюме кандидата або з пошукової видачі на Сайті, а також аналогічну дію за допомогою функціоналу API GRC якщо раніше Клієнт не переглядав контакти кандидата через кнопку «Показати контакти»;

- натискання на кнопки Whatsapp/Viber, якщо Клієнт раніше не переглядав контакти кандидата через кнопку «Показати контакти»;

- направлення кандидату повідомлення за допомогою Сайту. У разі не зазначення кандидатом контактних даних у резюме, Клієнту доступний функціонал Сайту, що дозволяє Клієнту самостійно надіслати кандидату повідомлення. Товариство не гарантує прочитання кандидатом повідомлення та отримання відповіді від кандидата.

4.11. Не зараховується в рахунок нових переглядів контактних даних кандидата наступні дії Клієнта:

- повторне відкриття раніше переглянутих Клієнтом контактних даних протягом терміну доступу до бази даних;

- відкриття контактів з резюме кандидата, що у відгуках на активну вакансію, чи вакансію, що у архіві трохи більше місяця;

- відкриття контактів із резюме з папок «Вхідні»/ «Хочу у вас працювати».

- додавання резюме до обраного;

- Перегляд даних з резюме, за винятком контактних даних.

4.12. Товариство не гарантує, що кандидат розмістив на Сайті достовірні контактні дані, якщо такі вказані кандидатом в резюме, а також не гарантує, що кандидат буде доступний за розміщеними на Сайті контактними даними в будь-який момент часу.

5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, СТАНДАРТИ ТА ОБМЕЖЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО ФРАГМЕНТУ БАЗИ ДАНИХ ШЛЯХОМ ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО НАЯВНИХ ВАКАНСІЙ КОРИСТУВАЧА

5.1. Товариство зобов'язується надати Користувачу можливість розміщувати інформацію щодо наявних в нього вакансій певного виду і встановленої кількості таких вакансій.

5.2. Користувачу типу реєстрації групи А або Б надається можливість здійснювати розміщення інформації щодо вакансій на Сайті будь-якого виду. Клієнтові Типу реєстрації групи В надається можливість розміщувати тільки Анонімні вакансій на Сайті.

5.3. Розміщення інформації щодо вакансії можлива тільки від імені Користувача, якщо вона не є Анонімною або Закритою.

5.4. Розміщення інформації щодо вакансії на Сайті актуальне тридцять календарних днів з моменту розміщення. Після закінчення строку актуальності вакансія може бути розміщена заново, що вважається новою вакансією. Чергове розміщення вакансії можливо не раніше, ніж через 5 (п'ять) календарних днів після закінчення попереднього розміщення вакансії (за винятком вакансій типу «Преміум»).

5.5. Після закінчення строку актуальності вакансії переноситься в архів. Архівні вакансії недоступні відвідувачам Сайту. Розміщення інформації щодо вакансії може бути здійснено з архіву повторно, що вважається новою вакансією.

5.6. Строк, протягом якого можна здійснити розміщення інформації щодо наявної вакансії, становить 365 календарних днів з моменту Активації вакансії на Сайті. У випадку, якщо можливість розміщення інформації про вакансії є параметром надання прямого доступу до фрагменту БАЗИ ДАНИХ, то строк, протягом якого можна здійснити таке розміщення, дорівнює строку надання прямого доступу до БАЗИ ДАНИХ.

5.7. У випадку, якщо Користувач не скористався можливістю здійснити розміщення інформації протягом зазначеного вище строку, повернення вартості відповідного розміщення не провадиться й не компенсується.

5.8. Розмір інформації стосовно вакансії має бути не менше 200 символів і не більше 200 Кбайт.

5.10. Розміщення інформації щодо наявної вакансії повинно бути віднесено не менш чим до однієї й не більш ніж до шести спеціалізацій з категоризатора професійних областей і спеціалізаций, прийнятих на Сайті. В одній вакансії можливе розміщення інформації тільки стосовно однієї вакансії.

5.11. Розміщення інформації щодо наявної вакансії, що містить пропозиції по заробітній платі можлива лише при умові зазначення рівня заробітної плати в одній із трьох валют: національній грошовій одиниці України (UAH), доларах США (USD) та валюті Європейського союзу (EURO).

5.12. У інформації щодо вакансії допускається використовувати html-код і малюнки, однак не допускається: впровадження коду, що виконується на стороні користувача (клієнтські скрипти: java-script, visual basic-script і т.п.), будь-які впроваджені об'єкти ( java-апплети, flash і т.п.), використання frame і iframe, каскадних таблиць стилів, що перевизначають використовувані на Сайті, а також html-коду, що порушує оригінальний дизайн сторінки.

5.13. Інформація стосовно вакансії повинна бути пропозицією роботи. Не допускається розміщувати інформацію, що рекламує будь-які франчайзингові або «пірамідальні» схеми, що пропонують «вступити в клуб», стати дистриб`ютером, торговим представником, «менеджером» або іншим співробітником Користувача, бізнес - модель якого заснована на попередній і/або періодичній передачі коштів від підлеглих співробітників керівникам, що припускає оплату праці тільки у вигляді відсотка від продажів і/або потребуючого залучення або наймання інших агентів, дистриб`ютерів, «менеджерів», «членів клубу» тощо.

5.14. Текст інформації про вакансії суб'єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, повинен містити примітку, що отримувати від громадян, яким надано сервіс з пошуку роботи та сприяння в працевлаштуванні, інші пов'язані з цим послуги, гонорари, комісійні або інші винагороди забороняється.

5.15. У розміщенній інформації щодо вакансії не допускається вказівка Користувачем контактної інформації для Кандидатів (номера телефону, факсу, адреси електронної пошти й.т.п.), а також гіперпосилань або адрес окремих сторінок сайту Користувача, включаючи Сайт Товариства, або інших Інтернет-Сайтів (можливе розміщення тільки доменного ім'я сайту Користувача), у іншому випадку такі гіперпосилання або адреси сторінок підлягають видаленню з вакансії Користувача без узгодження із Користувачем.

5.16. Товариство має право передавати текст вакансії Користувача через RSS канали й інші технології передачі даних для можливості розміщувати вакансії Користувача на інших сайтах. У випадку незгоди з такою передачею даних, Користувач повинен заявити Товариству про свою незгоду шляхом здійснення відповідної відмітки, установленим на Сайті способом, на захищених сторінках Сайту Товариства.

5.17. Користувачу забороняється вносити в розміщену вакансію зміни, що призводять до істотної зміни посадових обов'язків і характеру роботи для Кандидатів. У іншому випадку така вакансія переноситься в архів.

5.18. Товариство залишає за собою право вносити зміни у текст опису вакансії й/або змінювати категоризацію Публікації вакансії (далі - Модерація) Користувач типу реєстрації групи А за умови, що ці зміни не зачіпають змісту вакансії. Також Товариству залишає за собою право знімати таку вакансію з розміщення на Сайті у випадку, якщо її зміст не відповідає тематиці Сайту або порушує умови, передбачені розділом 5 цього Договору.

5.19. У випадку зняття Товариством вакансії з розміщення на Сайті згідно п. 5.18. цього Договору, Користувачу направляється відповідне повідомлення по електронній пошті, а кошти, витрачені Користувачем на розміщення вакансії не повертаються.

5.20. Вакансії Користувача Типу реєстрації групи Б або В розміщуються на Сайті тільки після проходження ними Модерації Товариством. У результаті проходження Модерації вакансія може бути підтверджена, знята з розміщення або видалена. У випадку не проходження такої Модерації, а саме - видалення, кошти витрачені Користувачем Типу реєстрації групи Б або В на розміщення вакансії на сайті Користувачу не відшкодовуються, а послуги вважаються наданою з моменту не проходження Модерації кожною конкретною такою вакансією, що відображається на захищених сторінках Користувача на Сайті. У випадку зняття Товариством вакансії з розміщення Користувачу направляється відповідне повідомлення по електронній пошті, а кошти, витрачені Користувачем на розміщення вакансії, не повертаються.

5.21. Розміщення інформації щодо вакансії «Стандарт+» перебуває в другому блоці вибірки вакансій, починаючи з моменту Активації Сервісу. Розміщення інформації щодо вакансії «Стандарт+» автоматично оновлюється кожні три дні протягом періоду розміщення.

5.22. Розміщення інформації щодо вакансії «Стандарт» перебуває в третьому блоці вибірки вакансій, без будь-якого виділення.

5.23. Розміщення інформації щодо вакансії «Преміум» актуальна тридцять календарних днів з моменту активації вакансій на Сайті, при цьому протягом семи календарних днів у результатах пошуку вакансій перебуває у верхньому блоці вибірки й виділяється спеціальним значком. Наступні дні до закінчення актуальності в результатах пошуку вакансій перебуває в блоці нижче без виділення.

5.24. У будь-який момент часу будь-яка вакансія може бути активована заново, що вважається новою вакансією.

5.25. По закінченні актуальності вакансії «Преміум» на Сайті, вакансія переноситься в архів. Архівні вакансії «Преміум» недоступні відвідувачам сайту. Вакансія «Преміум» може бути розміщена з архіву повторно, що вважається новою вакансією «Преміум».

5.26. В Анонімній вакансії Користувач не вказує назву компанії Користувача. Замість цього Користувач повинен вказати загальний опис типу компанії Користувача й/або її діяльності, індустрії, розміру й т.п. Анонімна вакансія не має гіперпосилання зі сторінки Користувача.

5.27. Закрита вакансія означає, що Користувача самостійно визначає зареєстрованих Користувачів Сайту, яким така вакансія буде доступна за допомогою направлення їм запрошень через Сайт.

6. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, СТАНДАРТИ ТА ОБМЕЖЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО БАЗИ ДАНИХ РЕЗЮМЕ ШЛЯХОМ АВТОМАТИЧНОЇ ВИБІРКИ РЕЗЮМЕ ТА ПЕРЕСИЛАННЯ ВІДГУКІВ КАНДИДАТІВ (HH-ІНТЕГРАЦІЯ) ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ САЙТУ

6.1. Опції «Вибірка резюме» та «HH-Інтеграція» можуть бути надані тільки при наявності у Користувача можливості розміщувати інформації про наявні в нього вакансії.

6.2. Безпосередньо розміщення інформації про наявність вакансій оплачуються Користувачем окремо.

6.3. Товариство зобов'язується надати Користувачу опцію «Вибірка резюме» шляхом розкриття контактних даних Кандидатів, резюме яких релевантні розміщеній Користувачем інформації про вакансії та направлення таких резюме в робочий кабінет Клієнта на Сайті в режимі он-лайн.

6.4. Можливість одержувати фрагмент БАЗИ ДАНИХ зберігається у Користувача протягом 7 (семи) календарних днів з моменту Активації опції «Вибірка резюме».

6.5. Товариство зобов'язується надати Користувачу опцію «HH-Інтеграція» шляхом надання можливості Користувачу одержувати відгуки Кандидатів на вакансії Користувача в автоматизованому режимі без використання інтерфейсу Сайту за допомогою Шлюзу HR-XML в режимі оф-лайн.

6.6. Користувач самостійно проводить підключення до Шлюзу HR-XML для можливості одержання Сервісу «НН Інтеграція» використовуючи «Технічний опис Web сервісів HR-XML шлюзу», розміщене на Сайті.

6.7. Користувач отримує відгуки на Публікації вакансій за допомогою Шлюзу HR-XML у вигляді SOAP повідомлення, що містить заголовок резюме Кандидата з короткою інформацією про Кандидата без контактної інформації та резюме Кандидата у форматі HTML.

6.9. Товариство не гарантує, що розміщеній Публікації вакансії буде релевантний певний фрагмент БАЗИ ДАНИХ, відмінний від нуля.

6.10. Надання прав підтверджується Актом прийому-передачі прав використання Сервісів Сайту, що надається Користувачу в день активації на Сайті.

7. УМОВИ НАДАННЯ СЕРВІСІВ САЙТУ

7.1 СЕРВІС «Розміщення у блоці «Робота в компаніях України»

7.1.1. Товариство зобов'язується надати Клієнтові Сервіс «Робота в компаніях України» шляхом розміщення посилання на сторінку Клієнта на Сайті й інформації про кількість вакансій Клієнта на головній сторінці Сайту в розділі «Робота в компаніях України».

7.1.2. Даний Сервіс не надається Клієнтові з Типом реєстрації групи Б або В.

7.1.3. Надання Сервісу проводиться в строки, погоджені Сторонами в рахунку Товариства. При цьому мінімальний строк розміщення - 7 (сім) календарних днів.

7.1.4. Бронювання надання даного Сервісу проводиться не пізніше 7 (семи) днів до початку строку надання.

7.1.5. Товариство має право відмовити Клієнтові в придбанні даного Сервісу без пояснення причин відмови.

7.1.6. Акти про надання Послуг виставляються Товариством в день розміщення посилання на сторінку Клієнта на Сайті».

7.2. УМОВИ НАДАННЯ СЕРВІСУ «ВАКАНСІЇ ДНЯ».

7.2.1. Товариство зобов'язується надати Клієнтові Сервіс «Вакансії дня» шляхом розміщення посилання на сторінку Вакансії Клієнта на Сайті й інформації про вакансії Клієнта на головній сторінці Сайту в розділі «Вакансії дня».

7.2.3. Надання Сервісу проводиться в строки, погоджені Сторонами або шляхом Активації на Сайті. При цьому мінімальний строк розміщення - 7 (сім) календарних днів.

7.2.4. Бронювання надання даного Сервісу провадиться не пізніше 7 (семи) днів до початку строку надання.

7.2.5. Товариство вправі відмовити Клієнтові в придбанні даного Сервісу без пояснення причин відмови.

7.2.6 Посилання на сторінку Вакансії Клієнта на Сайті розміщується на головній сторінці Сайту в розділі «Вакансії дня» У випадку відсутності в Клієнта в період надання Сервісу «Вакансії дня» вакансій, Клієнт автоматично виключається зі списку «Вакансії дня» до моменту розміщення хоча б 1 (однієї) вакансій на Сайті. При цьому строк надання Сервісу «Вакансії дня» не продовжується й у період відсутності в списку «Вакансії дня» жодним чином Клієнтові не компенсується.

7.2.7. Акти про надання Послуг виставляються Товариством в день розміщення посилання на сторінку вакансії Клієнта на Сайті й інформацію про вакансії Клієнта на головній сторінці Сайту в розділі «Вакансії дня».

7.3. УМОВИ НАДАННЯ СЕРВІСУ «АВТОВІДПОВІДЬ»

7.3.1. Товариство зобов'язується надати Клієнтові Сервіс «Автовідповідь» шляхом автоматичного формування й відправлення Кандидатові, у момент отримання відгуку Кандидата на вакансії Клієнта, розміщені на Сайті, особистого письмового звернення до Кандидата.

7.3.2 Клієнт самостійно створює й/або редагує текст письмового звернення до Кандидата, або використовує текст письмового звернення до Кандидата, запропонований Товариством.

7.3.3 Особисте письмове звернення до Кандидата відправляється на електронну адресу, зазначену Кандидатом у резюме.

7.3.4 У випадку відсутності у Клієнта в період надання Сервісу «Автовідповідь» розміщених вакансій на Сайті, відгуків від Кандидатів на вакансії, розміщених Клієнтом на Сайті, автоматичне формування й відправлення іменного письмового звернення до Кандидатів не відбувається до моменту розміщення хоча б однієї вакансії на Сайті або до моменту одержання хоча б одного відгуку Кандидата на вакансію, розміщену Клієнтом на Сайті. При цьому строк надання Сервісу «Автовідповідь» не продовжується й у період відсутності автоматичних формувань і відправлень особистих письмових звернень до Кандидатів жодним чином Клієнтові не компенсується.

7.3.5 Акти про надання Послуг виставляються Товариством в день активації Сервісу на Сайті.

7.4. УМОВИ НАДАННЯ СЕРВІСІВ «ПОКАЗ БАНЕРІВ»

7.4.1. Період показу банерів узгоджується Сторонами шляхом підписання Замовлень або шляхом Активації відповідних Сервісів на Сайті. Для Сервісів, обсяг яких визначений у кількості показів, зазначена в Замовленні дата закінчення останнього етапу надання Сервісу є попередньою. Фактична дата закінчення надання Сервісу залежить від фактичної інтенсивності перегляду Інтернет-Сторінки, на якій розміщений банер, що визначає кількість показів банера. Для Сервісів, обсяг яких визначений у часі (дні, тижні, т.п.), дати початку й закінчення надання Сервісів, зазначені в Замовленні, є точними.

7.4.2 Бронювання показів банерів здійснюється не менш ніж за 21 (Двадцять один) робочий день до початку показів. Банери надаються у форматах gif, jpeg або png. Розмір файлу не більше 30 Кб. Можливе розміщення html-банерів.

7.4.3 Товариство має право без викривлення змісту матеріалів редагувати надані Клієнтом матеріали, якщо вони не відповідають нормам правопису та ін. української мови, з попереднім узгодженням і повідомленням Клієнта про таке редагування.

7.4.4 Клієнт зобов'язується передати всі матеріали для виготовлення банеру й затвердити виготовлений банер у строк не пізніше 3 робочих днів до дати розміщення банеру.

7.4.5 У випадку самостійного виготовлення банеру Клієнтом, Клієнт передає Товариству самостійно виготовлений банер у строк не пізніше 3 робочих днів до дати розміщення банеру.

7.4.6. Товариство має право відмовити Клієнту в публікації матеріалів на свій розсуд, у тому числі, якщо інформація, що міститься на них та/або на сторінках, на які вони посилаються, не відповідає тематиці Сайту та/або є протизаконною, загрозливою, образливою, наклепницькою, свідомо хибною , грубою, непристойною, шкодить іншим відвідувачам Сайту, порушує їх права, вказує на статус, заслуги Клієнта, привласнені на заходах/сайтах компаній, що надають сервіси (послуги), аналогічні до Сайту; якщо колірна гама та/або дизайн банерів суперечать дизайну Сайту; якщо банери рекламують послуги аналогічні до сервісів, що надаються Товариством. Публікація матеріалів, що належать до соціальної реклами, також може бути обмежена, змінена або скасована у випадку, якщо такі матеріали не відповідають правилам розповсюдження реклами Товариства. Перелік видів діяльності, у публікації матеріалів яких Товариство може відмовити Клієнту, а також правила розповсюдження реклами, викладені на сторінці «Вимоги до рекламних матеріалів».

7.4.7 Розміщення рекламних матеріалів на Сайті надається Товариством у в строки, погоджені Сторонами в Замовленні та/або рахунку Товариства.

7.4.8 Зміна строків розміщення реклами й/або інших умов (включаючи, але не обмежуючись: вартістю розміщення, формату рекламних місць) розміщення реклами по погодженим Сторонами Замовленням, впроваджується тільки шляхом надання Товариству спеціальної Заявки від Клієнта. У випадку можливості зміни погоджених раніше умов розміщення реклами, Товариство провадить розміщення реклами на нових умовах, зазначених у Заявці Клієнта, без спеціального письмового підтвердження. Заявка Клієнта на зміни може бути прийнята Товариством тільки по всіх змінах, прийняття Заявки частково (тільки по деяких умовах) не допускається.

7.4.9 Товариство вправі в одноособовому порядку та без будь-якого письмового узгодження й/або повідомлення Клієнта змінювати строки розміщення реклами на 15 (п'ятнадцять) календарних днів включно, при цьому яких-небудь змін у відповідне погоджене Сторонами Замовлення не вноситься. Якщо буде потреба зміни строків розміщення реклами більш ніж на 15 календарних днів Сторони погоджують нові строки розміщення.

7.4.10. Клієнт вправі відмовитися від розміщення реклами по відповідному Замовленню шляхом надання Товариству письмової заяви. При цьому датою повідомлення Товариства про відмову від розміщення реклами є дата одержання Товариством заяви Клієнта.

7.4.11 У випадку відмови Клієнта від Сервісів по відповідному Замовленню до початку їхнього надання Товариство утримує із Клієнта штраф у наступному розмірі від вартості Сервісів:

- 25 % від вартості Сервісів у випадку відмови Клієнта від розміщення реклами в строк від 1 (одного) до 5 (п'яти) робочих днів включно до дати розміщення відповідно до Замовлення;

- 15 % від вартості Сервісів у випадку відмови Клієнтом від розміщення реклами в строк від 6 (шести) до 10 (десяти) робочих днів включно до дати розміщення відповідно до Замовлення.

7.4.12 Одиниця виміру Сервісу - календарні дні, кількість показів.

7.4.13 Акти наданих послуг з розміщення рекламних модулів виставляються в місяці розміщення цих рекламних модулів.

7.5. УМОВИ НАДАННЯ СЕРВІСУ У ФОРМІ КОНСУЛЬТАЦІЇ - ТРЕНІНГУ

7.5.1. Тема тренінгу, тривалість, дата, місце проведення тренінгу, кількість представників Клієнта, що беруть участь, узгоджується Сторонами в Замовленні.

7.5.2 Дата тренінгу може бути змінена Товариством в однобічному порядку, з попередженням Клієнта не раніше, ніж за 3 (Три) дні до дати тренінгу. У випадку якщо Клієнт не згодний зі зміною дати тренінгу, Товариство зобов'язується на підставі відповідного листа Клієнта протягом 5 (п'яти) банківських днів повернути Клієнтові 100% суми, сплаченої Клієнтом авансом.

7.5.3 Товариство забезпечує приміщення для проведення консультацій, демонстраційне й інше необхідне, устаткування, роздатковий і методичний матеріал, необхідний для виконання своїх зобов'язань за цим Договором. Товариство забезпечує перерви в проведенні консультації - тренінгу на каву-брейк.

7.5.4 Товариство повертає сплачену Клієнтом суму за даним Договором у повному обсязі, якщо Клієнт письмово повідомляє Товариства про відмову від участі в консультації-тренінгу за 5 (П'ять) робочих днів до початку його проведення. Товариство повертає 50 % оплаченої Клієнтом суми за даним Договором, якщо Клієнт письмово повідомляє Товариства про відмову від участі в консультації-тренінгу пізніше, ніж за 5 (п'ять) робочих днів до початку його проведення.

7.5.5 Акти про надання Послуг виставляються Товариством на дату закінчення тренінгу.

7.6. УМОВИ НАДАННЯ СЕРВІСУ З РОЗМІЩЕННЯ ІНТЕРВ'Ю ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ КЛІЄНТА

7.6.1. ПІБ й кількість представників Клієнта, уповноважених на участь в Інтерв'ю, кількість Інтерв'ю вказується Клієнтом у Замовленні.

7.6.2 Товариство проводить інтерв'ювання представника Клієнта про кадрову політику Клієнта в погоджений із Клієнтом строк.

7.6.3 Протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів Товариство на підставі проведеного Інтерв'ю готує проект тексту публікації Інтерв'ю й надає його Клієнтові по електронній пошті. Клієнт зобов'язується погодити проект тексту публікації Інтерв'ю й надати погоджений текст публікації Інтерв'ю Товариству не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту одержання проекту від Товариства. У випадку, якщо Клієнт вносить зміни в проект тексту публікації Інтерв'ю Товариства, то Клієнт зобов'язується погодити їх з Товариством протягом 5 (п'яти) робочих днів.

7.6.4 Протягом 2 (двох) робочих днів від дати остаточного узгодження тексту публікації Інтерв'ю Товариство проводить розміщення Інтерв'ю на спеціальній сторінці Сайту в розділі «Інтерв'ю з інсайдером». Товариство встановлює гіперпосилання на Інтерв'ю на наступних сторінках: «Результат пошуку вакансій», «Вакансії Клієнта», «Опис компанії Клієнта».

7.6.5 У випадку, якщо Клієнт відмовляється від надання Сервісу до моменту розміщення Інтерв'ю на спеціальній сторінці Сайту, але після інтерв'ювання Товариством представника Клієнта про кадрову політику Клієнта, то Товариство утримує 60% від вартості Сервісу як відшкодування понесених Товариством витрат при наданні Сервісу.

7.6.6 Товариство має право відмовити Клієнтові в розміщенні Інтерв'ю у випадку, якщо інформація, що міститься в тексті Інтерв`ю, не відповідає тематиці Сайту й/або є протизаконною, загрозливою, образливою, наклепницькою, свідомо помилковою, грубою, непристойною, шкодить іншим відвідувачам Сайту, порушує їхні права.

7.6.7. У період знаходження Інтерв'ю на Сайті Клієнт може за узгодженням з Товариством вносити зміни й доповнення в текст Інтерв'ю: видаляти фрагменти, уточнювати дані й вносити інші зміни, що не вимагають переробки тексту, проведення повторного інтерв'ю. Вищезгадані зміни вносяться в текст Інтерв'ю на Сайті Товариством на підставі заяви, наданої Клієнтом (представником Клієнта) по факсу й/або електронній пошті, протягом 3 (трьох) робочих днів після надходження заявки.

7.6.8 Можливість використання посилань на публікацію на Сайті діє протягом кількості днів залежно від строку надання Сервісу, який узгоджується Замовленні та або у рахунку Товариства, після закінчення якого Інтерв'ю із Сайту видаляється.

7.6.9. Одиниця виміру Сервісу - штуки.

7.6.10 Акти про надання послуг виставляються в день розміщення Інтерв`ю на Сайті.

7.7 УМОВИ НАДАННЯ СЕРВІСУ ІЗ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОПИТУВАНЬ

7.7.1 Товариство надає Клієнтові Сервіс із проведення досліджень та опитувань в cфері ринку праці, HR-бренду, репутації роботодавця.

7.7.2 Для початку надання Сервісу Клієнт направляє Товариству критерії до необхідного дослідження за формою, встановленого Товариством для конкретного виду дослідження.

7.7.3 Товариство протягом трьох робочих днів з моменту одержання критеріїв від Клієнта та у випадку можливості надання Сервісу направляє Клієнтові підтвердження у вигляді рахунку на оплату Сервісу.

7.7.4 Клієнт у випадку згоди з вартістю Сервісу здійснює 100% оплату.

7.7.5 Товариство протягом погодженого сторонами строку після одержання суми передоплати проводить дослідження на підставі критеріїв, наданих Клієнтом, і надає Клієнтові результат цих досліджень на електронному носії або в друкованому виді, або шляхом направлення засобами електронного зв’язку.

7.7.6 Одиниця виміру Сервісу- штуки.

7.7.7 Акти про надання Послуг із проведення досліджень виставляються Товариством одночасно (на дату) з наданням результатів самого дослідження.

7.8. УМОВИ НАДАННЯ СЕРВІСУ З РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ КЛІЄНТА В РОЗСИЛЦІ

7.8.1 Товариство розміщує рекламні матеріали Клієнта в розсиланні, що направляється по електронній пошті передплатникам, категорія яких вказується в Замовленні.

7.8.2 Кількість розсилань на місяць визначається Товариством самостійно й може змінюватися.

7.8.3 Товариство має право без перекручування змісту матеріалів редагувати надані Клієнтом матеріали, якщо вони не відповідають нормам мови, на якій створені такі матеріали, з попереднім узгодженням і повідомленням Клієнта про таке редагування.

7.8.4. Товариство має право відмовити Клієнтові в розміщенні рекламних матеріалів, якщо інформація, що міститься в них та/або на сторінках, на яких вони посилаються, не відповідає тематиці Сайту й/або є протизаконною, загрозливою, образливою, наклепницькою, свідомо помилковою, грубою, непристойною, шкодить іншим відвідувачам Сайту, порушує їхні права; якщо кольорова гама й/або дизайн банерів суперечать дизайну розсилання; якщо банери рекламують сервіси аналогічні сервісам, що надає Товариство.

7.8.5. Матеріали та інформація, надані Клієнтом Товариству для розміщення у розсилці не повинні порушувати вимоги законодавства, включаючи вимоги ЗУ «Про рекламу» та права третіх осіб. У разі притягнення Товариства до відповідальності порушення чинного законодавства України (включаючи ЗУ «Про рекламу») у зв'язку з розміщенням Товариством інформації/матеріалів у розсилці, наданих йому Клієнтом, Клієнт відшкодовує Товариству всі понесені нею витрати, включаючи, але не обмежуючи: штрафи, судові витрати та інше протягом 10 календарних днів з моменту пред'явлення відповідної вимоги Товариства на адресу Клієнта.

7.8.6. Товариство не несе відповідальності за доставку/отримання/читання користувачами e-mail-повідомлень. Після закінчення послуг Товариство на запит Клієнта, може надати інформацію про кількість надісланих повідомлень та кількість переходів по блоку Клієнта. При цьому Товариство не гарантує наявність переходів або певної кількості переходів користувачів по блоку Клієнта.

7.8.7. Після Активації зазначених у цьому розділі Послуг такі Послуги вважаються наданими і повернення за них грошових коштів не провадиться.

7.8.8. За умови відсутності явно вираженої заборони від Клієнта отриманого Товариством письмово, Товариство має право використовувати інформацію про надання Клієнту Послуг відповідно до цього розділу Умов, його логотип, товарний знак, іншу інформацію та матеріали, що не є конфіденційними в рекламно-інформаційних цілях Товариства, також, але не обмежуючись: у презентаціях, матеріалах вебінарів, промо-сторінках Товариства.

7.8.9 Акти про надання Послуг виставляються Товариством в місяці розміщення рекламних матеріалів.

7.9 УМОВИ НАДАННЯ СЕРВІСУ ЗІ СТВОРЕННЯ ТА /АБО РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ СТОРІНКИ КЛІЄНТА («СТОРІНКА-ЛИСТІВКА», «САЙТ ОПТИМАЛ», «САЙТ ПРОФЕСІОНАЛ», ІНДИВІДУАЛЬНЕ РІШЕННЯ, «СТОРІНКА-КОНСТРУКТОР»).

7.9.1. Товариство надає Клієнтові Сервіс зі створення презентаційної Сторінки Клієнта певного типу та/або розміщенню презентаційної Сторінки Клієнта на Сайті на певний строк, при цьому тип презентаційної сторінки й строк розміщення узгоджується Сторонами в Замовленні.

7.9.2. Товариство надає можливість розроблення та розміщення в залежності від технічної складності та можливостей наступних типів презентаційних сторінок на наступних умовах:

- Сайт Листівка – однорівнева брендована сторінка компанії Клієнта, що складається з однієї головної сторінки, має візуальне оформлення в корпоративному стилі або в іншому, орієнтованому на цільову аудиторію Кандидатів компанії дизайні, та можливістю розміщення фотографій, посилань на відео-роліки, інтерв’ю, статті, новини, іміджеві та інші матеріали.

- Сайт Оптимал – багаторівнева брендована сторінка компанії Клієнта, що містить головну сторінку та внутрішні сторінки (до 10 штук) з ​​можливістю навігації за допомогою графічних посилань та/або вкладок, має візуальне оформлення в корпоративному стилі або в іншому, орієнтованому на цільову аудиторію Кандидатів компанії дизайні, та можливістю розміщення фотографій, посилань на відео-роліки, інтерв’ю, статті, новини, іміджеві та інші матеріали.

- Сайт-Професіонал – багаторівнева брендована сторінка компанії Клієнта, що включає усі технічні можливості, що реалізуються в Сайті Оптимал з додатковими правами розділення Вакансій компанії Клієнта за департаментами (напрямками бізнесу / структурними підрозділам у складі групи компанії/брендам/напрямками підбору) та/або по компанії в цілому по регіонах (філіям) та/або по компанії в цілому та поділу Вакансій в пошуку для Кандидата на Сайті.

- СТОРІНКА-КОНСТРУКТОР – брендована сторінка, яку створює Клієнт самостійно на підставі наданих йому технічних можливостей за шаблоном на Сайті шляхом налаштування зовнішнього вигляду презентаційної сторінки з використанням логотипу компанії Клієнта та обрання кольорової гами презентаційної сторінки, можливості розміщення інформації по розділам, підтримання інформації в актуальному стані із можливістю самостійно вносити зміни на сторінку компанії в будь-який момент, розміщення одного фотоматеріалу в кожному із розділів, розміщення одного посилання на відео-матеріал у кожному із розділів; розміщення інтерактивної мапи із можливістю зазначення кількох адрес компанії Клієнта.

7.9.3. Товариство надає можливість Клієнту також придбати Сервіс на підставі реалізації індивідуального рішення.

7.9.4. Порядок створення презентаційної сторінки Клієнта:

- Протягом десяти (десяти) робочих днів з моменту виконання Клієнтом своїх зобов'язань по оплаті Сервісу та узгодження Технічного завдання за формою, наданою Товариством, Клієнт передає Товариству наступні вихідні матеріали і інформацію:

Логотип компанії Клієнта - у форматі .eps, .ai. При неможливості надання логотипу у такому форматі можливо його надання у форматах .png, .tiff, .jpeg. Посібник з використання стилю й елементи стилю. Зображення для розміщення на презентаційній Сторінці Клієнта - у форматах.gif,.jpg,.png. Інформацію для розміщення на презентаційній Сторінці Клієнта у текстових форматах .doc., .txt.

7.9.5. Надані вихідні матеріали не повинні містити Вакансій Клієнта; реклами, що спонукає відвідувача Сайту до придбання продуктів або послуг Клієнта; контактної інформації Клієнта для Кандидатів (номери телефонів, факсу, адреси електронної пошти й т.п.).

7.9.6. Надані вихідні матеріали не повинні містити: впровадження коду, що виконується, на стороні користувача (клієнтські скрипти: java-script, visual basic-script і т.п.), будь-які впроваджувані об'єкти ( java-апплеты, flash і т.п.), використання frame і iframe, каскадних таблиць стилів, що перенаправляють на інші Сайти.

7.9.7. У випадку якщо надані вихідні матеріали Клієнта містять зазначену в п.п. 7.9.5, 7.9.6. інформацію, Товариство залишає за собою право самостійно виключати з наданих вихідних матеріалів дану інформацію, з наступним повідомленням Клієнта про таке виключення.

7.9.8. Товариство протягом строку від 5 (п'яти) до 10 (десяти) робочих днів з моменту надання Клієнтом вихідних матеріалів та Технічного завдання здійснює розробку головної презентаційної Сторінки Клієнта на Сайті й направляє виготовлений макет презентаційної Сторінки Клієнта на Сайті (далі - Макет) на затвердження Клієнтові.

7.9.9 Клієнт зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту одержання Макета затвердити його за допомогою відправлення Товариству на електрону пошту листа про затвердження Макета, або скласти перелік необхідних доробок і направити його Товариству. Клієнт має право на внесення змін та доробок до Макету головної презентаційної сторінку Товариством не більше (5 п`яти) разів.

7.9.10 Якщо Макет, що надісланий Товариством на затвердження Клієнту повністю не підлягає доробкам, то Клієнт має право на створення Товариством послідовно двох нових Макетів. Але в цьому випадку він не має права вимагати вносити зміни та доробки до Макету в порядку, визначеному п. 7.9.9

7.9.11 Товариство провадить необхідні доробки Макета у строк від 3 (трьох) до 5 (п'яти) робочих днів і направляє його Клієнтові на остаточне затвердження. Остаточне затвердження Макета провадиться Клієнтом протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту його одержання, за допомогою направлення Товариству на електрону пошту листа про затвердження. У випадку ненадходження від Клієнта листа про остаточне затвердження Макета в зазначений строк, Макет вважається затвердженим Клієнтом.

7.9.12. Після затвердження Макету головної Сторінки, якщо тип Сторінки передбачає створення та розміщення внутрішніх сторінок, Товариство провадить розробку Макетів внутрішніх Сторінок. Строк розроблення Макетів складає до 3 (трьох) робочих днів для кожної внутрішньої сторінки в залежності від їх кількості.

7.9.13 Клієнт має право на внесення змін та доробок до Макетів внутрішніх сторінок Товариством не більше (5 п`яти) разів – відносно усіх Макетів внутрішніх сторінок незалежно від їх кількості.

7.9.15 Після остаточного затвердження Макету Товариство здійснює верстання усіх Макетів протягом 10 (десяти) робочих днів.

7.9.16 Після закінчення робіт, передбачених п. 15.4.11, та підключення шаблону Сторінки на Сайті, Товариство надсилає по електронній пошті Клієнту гіпер-посилання на тестову версію Сайту.

7.9.17 Після тестування тестової версії Сторінки, вона розміщується на Сайті.

7.9.18. Якщо буде потреба Клієнта в Макет сторінки незалежно від її типу можуть бути внесені 2 (дві) зміни в будь-який час після його затвердження Клієнтом протягом періоду надання Сервісу.

7.9.18 Будь-які інші зміни та нестандартні роботи та/або виконання таких робіт в строки, що не передбачені Умовами надання Сервісу, мають узгоджуватися шляхом внесення змін до Технічного завдання та сплачується Клієнтом окремо.

7.9.19 Одиниця виміру Сервісу - штуки.

7.9.20 Акти про надання Послуг виставляються Товариством в момент активації Сервісу на сайті.

7.10 УМОВИ НАДАННЯ СЕРВІСУ ПО ОФОРМЛЕННЮ ВАКАНСІЙ КЛІЄНТА У КОРПОРАТИВНОМУ СТИЛІ (БАЗОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ВАКАНСІЙ)

7.10.1 Товариство зобов'язується надати Клієнтові Сервіс з надання можливості використовувати оформлення вакансій на Сайті у корпоративному стилі протягом строку, погодженого Сторонами Замовленні та/або рахунку Товариства.

7.10.2 Товариство протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту затвердження Сторонами Технічного завдання здійснює розробку Макета й направляє виготовлений Макет на затвердження Клієнтові.

7.10.3 Клієнт зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання Макета затвердити його за допомогою відправки Товариству на електрону пошту листа про затвердження Макета, або скласти перелік необхідних доробок і направити його Товариству. Клієнт має право на внесення змін та доробок до Макету не більше 3 (трьох) разів.

7.10.4 Якщо Макет, що надісланий Товариством на затвердження Клієнту повністю не підлягає доробкам, то Клієнт має право на створення нового Макету. Але в цьому випадку він не має права вимагати вносити зміни та доробки до Макету в порядку, визначеному п. 16.3

7.10.5 Товариство провадить необхідні доробки Макету протягом 3 (трьох) робочих днів і направляє його Клієнтові на остаточне затвердження. Остаточне затвердження Макету провадиться Клієнтом протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту його одержання, за допомогою направлення Товариству листа про затвердження. У випадку не надходження від Клієнта листа про остаточне затвердження Макета в зазначений строк, Макет вважається затвердженим Клієнтом.

7.10.6 Після остаточного затвердження Макету Товариство здійснює верстання Макету протягом 12 (дванадцяти) робочих днів.

7.10.7 Після закінчення робіт, передбачених п. 16.6., та підключення шаблону

Вакансії в корпоративному стилі на Сайті, Товариство надсилає по електронній пошту Клієнту письмову інструкцію з розміщення Вакансій.

7.10.8 Якщо буде потреба Клієнта в Макет можуть бути внесені 2 (дві) зміни в будь-який час після його затвердження Клієнтом протягом періоду надання Сервісу.

7.10.9 Будь-які інші зміні, нестандартні роботи та/або виконання таких робіт в строки, що непередбачені Умовами надання Сервісу, мають узгоджуватися шляхом внесення змін до Замовлення та оплачується Клієнтом окремо.

7.10.10. Одиниця виміру Сервісу - штуки.

7.10.11. Акти про надання Послуг виставляються Товариством в момент активації Сервісу на Сайті.

7.11. УМОВИ НАДАННЯ СЕРВІСУ ЗІ СТВОРЕННЯ Й РОЗМІЩЕННЯ ВІДЕО-ПРЕЗЕНТАЦІЇ КЛІЄНТА

7.11.1 Даний Сервіс не надається Клієнтові з Типом реєстрації групи В.

7.11.2. Товариство зобов'язується створити й розмістити відео-презентацію Клієнта на підставі Замовлення Клієнта.

7.11.3 Замовленням визначається тривалість відео-презентації (у хвилинах), період розміщення й місце розміщення на Сайті.

7.11.4. Товариство надає рекомендації із змісту відео-презентації, здійснює зйомку й наступний монтаж відео-презентації Клієнта.

7.11.5 Товариство має право відмовити Клієнтові в створенні, зйомці й розміщенні відео-презентації, якщо інформація, що міститься в ній, не відповідає тематиці Сайту й/або є протизаконною, загрозливою, образливою, наклепницькою, свідомо помилковою, грубою, непристойною, шкодить іншим відвідувачам Сайту, порушує їхні права; рекламує сервіси аналогічні сервісам, що надаються Товариством.

7.11.6. Клієнт підтверджує, що має всі належні права на використання: а) імен, портретів або фотографій осіб, живих або померлих, предметів, фонограм; відеозаписів б) товарних знаків і знаків обслуговування, матеріалів, захищених авторським правом, правом власності або інших матеріалів, що охороняються законодавством; г) інших результатів інтелектуальної діяльності; в) номерів свідоцтв або сертифікатів, що містяться в оголошенні.

7.11.7. Всі виключні права на відео-презентацію зберігаються за Товариством.

7.11.8. Одиниця виміру Сервісу – штуки.

7.11.9. Акти про надання Послуг виставляються в день розміщення відео-презентації Клієнта на Сайті.

7.12 УМОВИ НАДАННЯ СЕРВІСУ ІЗ НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ ПРАВАМИ ПРЕДСТАВНИКІВ КЛІЄНТА Й ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕМОДЕРАЦІЇ ПУБЛІКАЦІЙ ВАКАНСІЙ КЛІЄНТА

7.12.1. Даний Сервіс не надається Клієнту з Типом реєстрації групи Б або В.

7.12.2 Товариство зобов'язується надати Клієнту Сервіс по наданню можливості самостійно здійснювати Керування правами Представників Клієнта й здійснювати Премодерацію вакансій Клієнта на Сайті.

7.12.3. Клієнт самостійно визначає необхідні йому Типи Представників і відносить своїх Представників до того або іншого Типу.

7.12.4. Клієнт має можливість формувати групи Менеджерів вакансій, що підпорядковуються тому чи іншому Модератору.

7.12.5. Розміщення інформації про вакансії на Сайті, створеної Менеджером вакансії, відбувається тільки після її підтвердження Модератором, що відображається відповідним чином на захищеній сторінці Сайту відповідного Менеджера вакансії.

7.12.6. При відхиленні й/або відправленні вакансії на редагування Менеджерові вакансії Модератор має можливість залишати коментарі з поясненнями.

7.12.7. Відхилення й/або відправлення вакансії на редагування Модератором відображається відповідним чином на захищеній сторінці Сайту відповідного Менеджера вакансії, при цьому Менеджер вакансії одержує відповідне повідомлення.

7.12.8. Безпосередньо розміщення інформації щодо вакансій здійснюється Клієнтом окремо.

7.12.9. Одиниця виміру Сервісу – штуки.

7.12.10. Акти про надання Послуг виставляється Товариством у момент надання Сервісу, тобто в момент надання можливості самостійно здійснювати Керування правами Представників і здійснювати Премодерацію Публікацій вакансій Клієнта на Сайті, що визначається за допомогою Активації Сервісу на Сайті.

7.13 УМОВИ НАДАННЯ СЕРВІСУ «ВАКАНСІЯ З ПРЯМИМ ВІДГУКОМ»

7.13.1. Товариство за попереднім погодженням з ним обов'язується надати Клієнту Сервіс, який передбачає розміщення інформації про наявні вакансії у Клієнта та отримати щодо таких вакансій «прямий відгук» від Кандидатів. Термін «прямий відгук» означає можливість Кандидата напряму відгукнуться на вакансіі Клієнта шляхом переходу за посиланням на сайт Клієнта.

7.13.2. Розміщення інформації про вакансії на Сайті відбувається тільки після її підтвердження Модератором, що відображається відповідним чином на захищеній сторінці Сайту відповідного Менеджера вакансії.

7.13.3. Безпосередньо розміщення інформації щодо вакансій здійснюється Клієнтом окремо.

7.13.4. Одиниця виміру Сервісу – штуки.

7.13.5. Акти про надання Послуг виставляється Товариством у момент надання Сервісу, тобто в момент надання можливості самостійно здійснювати Керування правами Представників і здійснювати Премодерацію Публікацій вакансій Клієнта на Сайті, що визначається за допомогою Активації Сервісу на Сайті.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Товариство має право у будь-який час вимагати від Клієнта надання відомостей та документів, що підтверджують відповідність матеріалів вимогам законодавства та/або дійсності, у тому числі, але не обмежуючись: ліцензії, сертифікати відповідності товарів, документи, що підтверджують державну реєстрацію, документи які підтверджують наявність матеріалів, згоди на зображення фізичних осіб, а також документи, що підтверджують викладені у матеріалах інформацію та/або факти. У разі ненадання Клієнтом запитуваних документів або відмови Клієнтом надати відомості або документи, що запитуються, Товариство має право відмовитися від поширення матеріалів та/або від включення непідтверджених вихідних матеріалів до складу макетів/розсилки, що розповсюджуються в рамках надання Клієнту послуг. Товариство має право призупинити будь-яку публікацію або зняти з розповсюдження будь-які матеріали, у разі, якщо Клієнт не надасть підтверджуючих документів або якщо Товариство має підстави вважати, що матеріали Клієнта порушують/можуть порушувати вимоги застосовного законодавства.

8.2. Клієнт на вимогу Товариства зобов'язаний відшкодувати збитки Товариства, заподіяні недостовірністю зазначених у цьому розділі 8 засвідчень та гарантій, у розмірі сум, виплачених (або підлягаючих сплаті) Товариством унаслідок пред'явлення вимог третіми особами у зв'язку з розповсюдженням матеріалів.

8.3. Клієнт зобов'язується відшкодувати майнові втрати Товариства, що виникли внаслідок пред'явлення вимог будь-якими третіми особами (у тому числі правовласниками та державними органами), пов'язаних із поширеними матеріалами у межах надання Товариством Клієнту послуг у розмірі відповідних до вимог/штрафів.

8.4. Зазначене у цьому розділі 8 відшкодування збитків та/або майнових втрат Товариства провадиться Клієнтом протягом 10 (десяти) днів з дати отримання відповідної вимоги від Товариства.

8.5. Перелік Сервісів Товариства, що міститься в цьому Договорі не є вичерпним. Товариство може впроваджувати нові Сервіси, що надаються на постійній основі усім Клієнтам Сайту з урахуванням обмежень, що встановлені Товариством шляхом внесення змін до цих Умов.

8.6. Товариство може надавати індивідуальні Сервіси у рамках напрямку своєї господарської діяльності окремим Клієнтам за домовленістю Сторін.