Угода про надання послуг зі сприяння в працевлаштуванні (Угода про передачу резюме для включення в базу даних) на сайті www.grc.ua

Угода про передачу резюме для включення в базу даних на сайті www.grc.ua (Угода про надання послуг зі сприяння в працевлаштуванні) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДжіЕрСі» (код ЄДРПОУ: 32979429), іменоване надалі «Виконавець», в особі генерального директора Маковій Марини Леонідівни, що діє на підставі Статуту, надається будь-якій фізичній особі, іменованої надалі «Кандидат», з метою надання послуг по включенню резюме Кандидата в базу даних, розміщену на сайті www.grc.ua допомогою надання сервісів сайту grc.ua. Безумовним прийняттям (акцептом) умов цієї оферти вважається реєстрація на Сайті Виконавця. Акцепт справжньої оферти (Угоди) на інших умовах, відмінних від тих, що вказані в справжній оферті, або акцепт під умовою, не допускається.

1. Терміни та визначення

1.1. Сайт — сторінок, розташованих в мережі інтернет за адресою http://www.grc.ua, який використовується Кандидатом відповідно до цієї Угоди.

1.2. Кандидат — користувач Сайт, що розмістив своє Резюме (див. нижче) в Базі даних (див. нижче) з метою пошуку роботи.

1.3. База даних — сукупність резюме Кандидатів, що знаходяться в мережі інтернет за адресою домену http://www.grc.ua.

1.4. Облікова інформація Кандидата — унікальне ім'я користувача ( логін ) і пароль для входу на захищені сторінки Сайту. В якості унікального імені користувача (логіну) використовується адреса електронної пошти, що указується Кандидатом при реєстрації на Сайті.

1.5. Резюме — документ, що містить персональні дані Кандидата, що включає інформацію про прізвище та ім'я, адресу електронної пошти, освіті, описі місць роботи, а також інших даних, що відносяться до пошуку роботи.

1.6. Клієнт сайту — будь-яка, зараєстрована на Сайті Виконавця юридична або фізична особа, що отримали унікальні логін і пароль для входу на захищені сторінки відповідного Сайту Виконавця.

1.7. Анонімний користувач Сайту - юридична або фізична особа, не зараєстрована ні на одному з Сайтів Виконавця або зараєстрована тільки на одному з них , але використовує доступні для нього сервіси Сайту (ів) , на якому воно не зареєстроване на момент використання такого Сайту.

2. Предмет угоди

2.1. Виконавець зобов'язується надати можливість Кандидату розміщувати Резюме на Сайті, шукати вакансії , опубліковані на Сайті і створювати на них відгуки.

2.2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Кандидат погоджується розмістити свої персональні дані у формі Резюме, необхідні для ефективного працевлаштування, а також висловлює ( надає) свою згоду Виконавцю на здійснення з усіма зазначеними у відповідному Резюме персональними даними ( а також з самим резюме) наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення або зміну), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення, а також обробку для цілей виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цією Угодою, мети, зазначеної у п.2.3 цієї Угоди а також для просування послуг Виконавця шляхом встановлення (включаючи напрямки повідомлень) за допомогою засобів зв'язку за контактною інформацією, вказаною в Резюме.

2.3. Метою розміщення персональних даних Кандидата є працевлаштування.

2.4. Термін розміщення персональних даних у формі Резюме ( термін надання згоди згідно п.2.2 . Цієї Угоди ) необмежений і визначається самостійно суб'єктом персональних даних (Кандидатом).

2.5. Ніщо в цій угоді не може розумітися як встановлення між Виконавцем та Кандидатом агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найм , або якихось інших відносин, прямо не передбачених у цій угоді.

2.6. Виконавець за запитом Кандидата може надавати інші сервіси Сайту, в такому випадку умови про зміст, порядок надання таких сервісів, вартість або інше зустрічне надання розміщуються на відповідній сторінці Сайту.

2.7. При вчиненні Кандидатом відгуку на ту чи іншу вакансію від потенційного роботодавця цієї вакансії можуть надійти питання, результати відповідей на які залишаються у цього роботодавця і Кандидату не повідомляються. При цьому ніякі питання роботодавців та відповіді на них Кандидата не можуть розумітися як єдиний критерій при прийомі на роботу. Відповіді Кандидата на питання потенційного роботодавця є конфіденційними. Вся відповідальність за режим конфіденційності відповідей Кандидата лежить на відповідному потенційного роботодавця.

2.8. За здійснення з Резюме дій, зазначених у п.2.2. цієї Угоди, Виконавець на користь Кандидата ніяких відрахувань та \ або винагород не виплачує.

2.9. Кандидат безумовно погоджується і визнає, що розміщуються ним на Сайті персональні даних у формі Резюме будуть загальнодоступними . Виконавець не несе відповідальності за збереження їх конфіденційності та\ або використання третіми особами.

2.10. Кандидат з метою виконання зобов'язань за цією Угодою та досягнення мети обробки персональних даних Кандидата (п.2.3. Угоди) надає згоду Виконавцю на поширення і передачу персональних даних Кандидата, наданих Кандидатом у вигляді Резюме, будь-яким третім особам, які знаходяться на території будь-якої іноземної держави ( право Виконавця на транскордонну передачу персональних даних Кандидата будь-яким третім особам).

2.11. Розміщення Кандидатом персональних даних на Сайті у вигляді Резюме може вироблятися як безпосередньо самим Кандидатом шляхом заповнення спеціальної форми на Сайті, так і автоматично - шляхом надання Кандидатом згоди Сайту (а також іншим сайтам ) програмно отримати персональні дані для складання Резюме з іншого (інших) сайтів, на яких розташовані персональні дані Кандидата в якості загальнодоступних персональних даних.

2.12. У разі складання Резюме автоматично ( п.2.11.), після того як Сайт програмно складе проект Резюме, Кандидат має право або підтвердити розміщення на Сайті такого Резюме або відмовитися від його розміщення.

3. Зобов'язання Виконавця

3.1. Виконавець зобов'язується

3.1.1. надати можливість Кандидату створювати необмежену кількість Резюме і зберігати їх в Базі даних;

3.1.2. надавати доступ Клієнтам Сайту і Анонімним користувачам Сайту не більше ніж до п'яти Резюме Кандидата;

3.1.3. надати можливість Кандидату керувати доступом до свого Резюме та встановлювати налаштування видимості Резюме за своїм вибором;

3.1.4. надати можливість відгукуватися на опубліковані на Сайті вакансії, створювати супровідні листи і отримувати повідомлення по електронній пошті і SMS (у разі коректного вказівки мобільного телефону) від Клієнтів Сайту , що опублікували вакансії

3.1.5. надати можливість Кандидату видалити Резюме в будь-який момент на свій розсуд.

3.2. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд без пояснення причин видалити Резюме або відмовити у його розміщення.

3.3. Виконавець має право в будь-який час і без попереднього попередження направляти за адресою електронної пошти, вказаною Кандидатом при реєстрації на Сайті, інформаційні повідомлення про події компанії Виконавця, про сервіси Сайту і послугах Виконавця та іншу інформацію , включаючи рекламу.

3.4. Виконавець має право публікувати Резюме Кандидата будь-яким чином за допомогою будь-яких засобів і на будь-яких носіях, в тому числі шляхом розміщення на Сайті та / або включення до складу Бази даних, при цьому Виконавець не виробляє на адресу Кандидата ніяких відрахувань та\або виплат винагороди.

3.5. Виконавець має право будь-яким чином і без будь-яких обмежень отримувати прибуток з обробки та публікації персональних даних (у тому числі шляхом надання до них доступу третіх осіб) Кандидата, розміщених Кандидатом на Сайті (в Базі даних) у формі Резюме, при цьому Виконавець не виробляє на адресу Кандидата ніяких відрахувань та\або виплат винагороди.

3.6. Виконавець має право в будь-який час пред'являти до змісту Резюме, що розміщується Кандидатом на Сайті, вимоги, пов'язані з уточненням, візуальним поданням і структуруванням даних , включаючи розшифровку скорочень і абревіатур, наявних у Резюме.

3.7.У разі невиконання Кандидатом вимог Виконавця, пред'явлених Виконавцем відповідно до п.3.6. цієї Угоди, Виконавець має право відмовити в розміщенні Резюме Кандидата, щодо якого Виконавець пред'являв вимоги.

4. Зобов'язання Кандидата

4.1. Кандидат зобов'язується не здійснювати наступні дії:

4.1.1. Будь-яким способом, за допомогою Сайту, розміщувати, поширювати, зберігати, завантажувати і / або знищувати матеріали (інформацію) в порушення законодавства України і міжнародного законодавства.

4.1.2. Розміщувати та / або передавати за допомогою Сайту, інформацію у вигляді тексту, зображення, звуку або програмного коду, яка може бути протизаконною, загрозливою, образливою, наклепницькою, свідомо помилковою, грубою, непристойною, шкодити іншим відвідувачам Сайту, порушувати їх права і законні інтереси.

4.1.3. Впроваджувати виконуваний код на сторонці користувача (клієнтські скрипти : java - script, visual basic - script тощо), будь-які впроваджувані об'єкти ( java - аплети , flash і т.п.), використовувати frame і iframe, каскадні таблиці стилів, пере обумовлені к використанню на Сайті, а також html-код, що порушує оригінальний дизайн сторінки.

4.1.4. Представлятися чужим ім'ям або від чужого імені (приватної особи або організації) - зареєстрованого на Сайті Кандидата, представника організації роботодавця, співробітника Виконавця. Вводити в оману користувачів і адміністрацію Сайту щодо своєї ідентифікації будь-яким іншим способом.

4.1.5. Розміщувати свідомо недостовірну інформацію.

4.1.6. Розміщувати оголошення, що рекламують будь-які франчайзингові або «пірамідальні» схеми, що пропонують «вступити в клуб», стати дістріб'ютером, торговим представником, «менеджером» або іншим співробітником компанії, бізнес модель якої заснована на попередній і / або періодичної передачі коштів від нижчестоящих співробітників вищестоящим, що припускає оплату праці тільки у вигляді відсотка від продажів і / або вимагає залучення або найму інших агентів, дистриб'ютерів, «менеджерів», «членів клубу», тощо.

4.1.7. Розміщувати та / або передавати, використовуючи Сайт, матеріали, у разі, якщо Кандидат не має на це відповідних прав. Це стосується матеріалів, захищених авторськими правами, торговими марками, патентами, а також угодами про нерозповсюдження інформації, конфіденційності і т. п.

4.1.8. Знищувати і / або змінювати будь-які матеріали на Сайті, автором яких Кандидат не є.

4.1.9. Роздруковувати або іншим способом копіювати і використовувати персональну інформацію, окрім свого Резюме.

4.1.10. Використовувати інформацію про телефони, поштові адреси, адреси електронної пошти для цілей інших, ніж тематика Сайту (питання найму на роботу, підбору кандидатів, пропозиції посад і кандидатур тощо).

4.1.11. Реєструватися, використовуючи чужий e - mail адресу, або адресу, на яку у Кандидата немає права використання подібним чином.

4.1.12. Розміщувати вакансії будь-яких роботодавців, а саме пропозиції про можливості працевлаштування у будь-яких роботодавців.

4.1.13. Розміщувати номера телефону (ів), право на використання яких відсутній у Кандидата, або номер належить юридичним особам.

4.2. Кандидат, акцептуючи цю оферту, висловлює свою повну і беззастережну згоду отримувати від Виконавця інформаційні повідомлення, передбачені п.3.3. цієї Угоди.

4.3. Кандидат зобов'язується регулярно знайомитися з вмістом цієї Угоди, з метою своєчасного ознайомлення з його змінами.

4.4. Кандидат має право в будь-який час на свій розсуд відкликати свою згоду на обробку своїх персональних даних ( представлених у вигляді Резюме) Виконавцем у тому числі шляхом самостійного видалення якого-небудь конкретного або всіх своїх Резюме, розміщених на Сайті. Для чого Кандидату надається на Сайті відповідна технічна можливість ( інтерфейс).

5. Інформаційна безпека Сайту

Використовуючи Сайт, Кандидат зобов'язується не порушувати або намагатися порушувати інформаційну безпеку Сайту, що включає в себе:

5.1. доступ до даних, не призначеним для даного Кандидата або увійти в систему під логіном, що не належить даному Кандидату;

5.2. спроби перевірити уразливість системи безпеки Сайту, порушення процедури реєстрації та авторизації без дозволу Виконавця;

5.3. спроби створити перешкоди у використанні Сайту іншим користувачам, що включає в себе розповсюдження комп'ютерних вірусів, псування даних, постійну розсилку інформації, що повторюється, пересилання електронної пошти через сервер сайту, одночасну відправку великої кількості електронної пошти та / або запитів до Сайту з метою навмисно вивести сервер сайту з ладу і тому подібні дії, що виходять за рамки нормального цільового використання Сайту , і які можуть навмисно або з необережності спричинити збої в його роботі;

5.4. розсилку користувачам Сайту матеріалів, на які вони не давали своєї згоди, «спаму», будь-яких листів та реклами без дозволу Виконавця;

5.5. імітацію та / або підробку будь-якого заголовку пакету TCP / IP або будь-якої частини заголовка в будь-якому електронному листі або розміщеному на Сайті матеріалі;

5.6. використання або спроби використання будь-якого програмного забезпечення, або процедури для навігації або пошуку на Сайті, окрім вбудованої в Сайт пошукової машини і традиційних і загальнодоступних браузерів (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox і інших подібних).

5.7. ПОРУШЕННЯ БЕЗПЕКИ СИСТЕМИ АБО КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ ЦИВІЛЬНУ АБО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ВИКОНАВЕЦЬ РОЗСЛІДУВАТИМЕВСІ ВИПАДКИ МОЖЛИВОГО ПОРУШЕННЯ БЕЗПЕКИ З БОКУ КОРИСТУВАЧІВ САЙТУ В СПІВПРАЦІ З КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ З МЕТОЮ ПРИПИНЕННЯ ПОДІБНОЇ ЗЛОВМИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

6. Захищені розділи Сайту і паролі

6.1. Доступ до інформації, що знаходиться на захищених розділах Сайту, дозволений лише зареєстрованим користувачам, які мають пароль для входу на захищені розділи Сайту. Пароль не може передаватися іншим особам, і Кандидат повністю несе відповідальність за весь збиток, заподіяний йому, Виконавцю або третім особам, що виник внаслідок навмисної або ненавмисної передачі Кандидатом пароля іншій особі. Кандидат несе відповідальність за збереження конфіденційності пароля і будь-яке використання Сайту за допомогою його пароля.

7. Інформація про користувача

7.1. Виконавець докладає всі можливі зусилля для того, щоб уникнути несанкціонованого використання персональної інформації Претендентів.

7.2. Однак Виконавець не несе відповідальності за можливе нецільове використання персональної інформації користувачів, що відбулося через: — технічні неполадки в програмному забезпеченні, серверах або комп'ютерних мережах, що знаходяться поза контролем Виконавця; — перебоїв у роботі Сайту, пов'язаних з навмисним або ненавмисним використанням Сайту не за призначенням третіми особами, описаним в розділі «Інформаційна безпека Сайту»; — передачі паролів або інформації з Сайту користувачами іншим особам, які не є зареєстрованими користувачами Сайту або іншим користувачам, які не мають доступу до даної інформації в силу умов реєстрації та укладених договорів з Виконавцем.

7.3. Використовуючи цей Сайт, Кандидат погоджується і приймає, що Виконавець залишає за собою право використовувати його персональну інформацію анонімно і в узагальненому вигляді для статистичних цілей, а також для націлення реклами, що розміщується на Сайті.

7.4. Виконавець зобов'язується не надавати ніякої персональної інформації про Кандидатів приватним особами і організаціям, що заявляють про можливе нецільове використання подібної інформації (розсилки несанкціонованої реклами, «спаму», наданні інформації іншим особам тощо). Однак Виконавець не відповідає за можливе нецільове використання інформації з Сайту зареєстрованими користувачами або іншими особами та / або організаціями, яке сталося без повідомлення Виконавця з порушенням або без інформаційної безпеки Сайту.

8.Фінансові відносини

8.1. Всі послуги Виконавця для Претендентів виявляються БЕЗКОШТОВНО.

8.2. Платні послуги, надані Виконавцем Клієнтам Сайту , регулюються Договором - офертою і Додатками, опублікованими на сайті або двосторонніми договорами.

8.3. Виконавець не є представником ні Претендентів, що публікують на Сайті свої резюме, ні Клієнтів Сайту, що розміщують вакансії, тому не може відповідати ні за які фінансові зобов'язання, що виникають між тими і іншими. Будь-які домовленості між Кандидатами і Клієнтами Сайту, є двосторонніми, і Виконавець не має до них відношення.

9. Використання матеріалів сайту

9.1. Кожен користувач Сайту, Кандидат або представник Клієнта Сайту, відповідає за інформацію, що розміщується від його імені та за наслідки цього розміщення

9.2. Сайт є лише засобом для передачі інформації і ні в якому разі не несе відповідальності за її достовірність і актуальність.

9.3. Виконавець докладає всі можливі зусилля для того, щоб виключити з Сайту недбалу, неакуратну або свідомо неповну інформацію, проте, в кінцевому рахунку, відповідальність за неї лежить на особах, що цю інформацію розмістили.

9.4. При передрукуванні та іншому використанні матеріалів Сайту, які не є Резюме Кандидатів, описами компаній або вакансій, а також логотипом, елементами дизайну, зовнішнього вигляду і структури Сайту , посилання на Сайт обов'язкове.

9.5. Використання Резюме Кандидатів, описів компаній і вакансій неприпустимо ні з якими цілями, крім відповідних тематиці Сайту (пошук роботи, співробітників, отримання інформації про ринок праці).

9.6. У разі, якщо Клієнт Сайту зберігає Резюме Кандидата у своїй власній базі даних поза Сайту, то відповідальність за це несе Клієнт Сайту в рамках Закону «Про персональних даних», як розпорядник персональних даних.

9.7. Не допускається використання програмних засобів (скриптів, роботів) для зчитування інформації з Сайту .

9.8. Логотип, назва, елементи дизайну, оформлення і загальний зовнішній вигляд є власністю Виконавця і їх використання заборонено.

9.9. Оскільки ідентифікація користувачів інтернет - сайтів ускладнена з технічних причин, Виконавець не відповідає за те, що зареєстровані користувачі є дійсно тими людьми, за кого себе видають, і не несе відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Кандидатам або іншим особам з цієї причини.

9.10. Використовуючи інформацію з Сайту, Кандидат усвідомлює і приймає ризики, пов'язані з можливою недостовірністю розміщеної на Сайті інформації, а також з тим, що деяка інформація може здатися йому загрозливою, образливою, наклепницькою, свідомо помилковою, грубою, непристойною. Якщо це сталося, Кандидат повинен негайно припинити використовувати Сайт і повідомити Виконавцю про наявність подібної інформації.

9.11. Виконавець не гарантує, що опубліковані Резюме будуть переглянуті певною кількістю Клієнтів Сайту або хоча б одним.

9.12. Виконавець не гарантує, що програмне забезпечення, сервера і комп'ютерні мережі, використовувані Сайтом вільні від помилок і комп'ютерних вірусів. Якщо використання Сайту спричинило втрату даних або псування устаткування Виконавець не несе за це відповідальності.

10. Право, що підлягає застосуванню до відносин Сторін, та вирішення спорів

10.1. Ця Угода, а також відносини між Кандидатом та Виконавцем, в тому числі ті, що не регулюються цією Угодою, регулюються відповідно до чинного законодавства

10.2. У разі неможливості вирішення спорів між Сторонами шляхом переговорів, вони повинні вирішуватися в суді за місцем державної реєстрації Виконавця в порядку, встановленому чинним процесуальним законодавством України.

11. Дія цієї Угоди, внесення змін

11.1. Ця Угода діє з моменту її акцепту Кандидатом.

11.2. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд і без попереднього узгодження із Кандидатом вносити зміни до цієї Угоди. У такому разі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.

11.3. Використання Кандидатом Сайту (як і реалізація Кандидатом прав і обов'язків, встановлених цією Угодою) після будь-яких змін цієї Угоди означає згоду Претендента з такими змінами та / або доповненнями.

11.4. Якщо Кандидат не згоден використовувати Сайт після внесення змін до цієї Угоди Виконавцем та\або відповідно дотримуватися положень цієї Угоду після внесення змін, то Кандидат зобов'язується припинити використання Сайту і має право розірвати цю Угоду, направивши відповідне повідомлення Виконавцю .

Генеральний директор ТОВ «ДжіЕрСі» Марина МАКОВІЙ