Угода про порядок використання сайту кінцевим користувачем
(умови використання сайту grc.ua роботодавцями та посередниками у сфері працевлаштування (користувачами))

Ці Умови використання Сайту (далі по тексту «Умови», «дані Умови») є угодою про порядок використання кінцевим користувачем (далі по тексту «Користувач») інтернет-сайту, розташованого за адресою https://grc.ua, яким здійснює управління та адміністрування ТОВ «ДжіЕрСі» ( Код ЄДРПОУ: 32979429, адреса: 04212, м. Київ, вул. Лук’яненка Левка, буд. 9. ) (далі по тексту - «Адміністрація Сайту»), іменованого в подальшому «Сайт».

Користувачем є фізична особа, визначена відповідно до цих Умов, зареєстрована на Сайті і отримала унікальне ім'я користувача (логін) і пароль (далі по тексту - «Облікова інформація») для входу на захищені сторінки Сайту (далі по тексту - «Реєстрація») індивідуально або спільно з іншими фізичними особами, об'єднаними в одній Реєстрації.

Ці Умови встановлюють права і обов'язки як між Адміністрацією Сайту і Користувачем, так і між Адміністрацією Сайту і Замовником. Зобов'язання Користувача, встановлені цими Умовами, є також зобов'язаннями Замовника перед Адміністрацією Сайту за дії його користувачів і за його власні дії з використанням Сайту. Замовник відповідає за дії Користувача як за свої власні дії. При цьому згідно цих Умов Користувач не набуває самостійних або будь-яких окремих прав по відношенню до Адміністрації Сайту. Всі права, надані Адміністрацією Сайту відповідно до цих Умов, виникають тільки безпосередньо у Замовника. Обов'язки Замовника, встановлені цими Умовами, є також обов'язками Користувача.

Замовником згідно цих Умов є особа, яка вступила в правовідносини з Адміністрацією сайту, що виникли у зв‘язку з видачою Адміністрацією сайту права на використання фрагменту БАЗИ ДАНИХ резюме на Сайті www.grc.ua (надалі – «БАЗА ДАНИХ») та наданням інших Сервісів Сайту, до яких відносяться рекламні, консультаційні, інформаційні послуги (надалі – «Сервіси») на підставі укладеного: договору-оферти або; договору про надання послуг на сайті, або договору про надання права використання фрагменту бази даних та користування іншими сервісами сайту www.grc.ua, або; іншого договору, пов’язаного з використанням Замовником Сайту (надалі – Договір).

Користувачем може бути: Фізична особа - працівник Замовника; Фізична особа - роботодавець; Фізична особа - Замовник, що здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи; Фізична особа - Замовник, що надає будь-які послуги в області підбору персоналу; Використання Сайту означає згоду Користувача і Замовника з викладеними нижче умовами. Сайт призначений для пошуку потенційних працівників, розміщення інформації про компанії як роботодавців і вакансії в мережі Інтернет, а також для спілкування з кандидатами про вакантні місця роботи.

1.Зобов'язання Замовника:

1.1. Використовуючи Сайт, Замовник зобов'язується не здійснювати наступних дій:

1.1.1. Будь-яким способом за допомогою Сайту розміщувати, поширювати, зберігати, завантажувати та/ або знищувати матеріали (інформацію) в порушення законодавства України і міжнародного законодавства;

1.1.2. Розміщувати та/або передавати за допомогою Сайту інформацію у вигляді тексту, зображення, відео, звуку або програмного коду, яка може бути протизаконною, загрозливою, образливою, наклепницькою, свідомо помилкової, грубою, непристойною, шкодити іншим відвідувачам Сайту, порушувати їх права;

1.1.3. Розміщувати завідомо недостовірну інформацію про себе, щодо своєї компанії або вакансії;

1.1.4. Розміщувати оголошення, що рекламують будь-які франчайзингові або «пірамідальні» схеми, що пропонують «вступити в клуб», стати дистриб'ютором, торговим представником, «менеджером» або іншим співробітником компанії, бізнес модель якої заснована на попередній і / або періодичної передачі грошових коштів від нижчестоящих співробітників вище стоячим, що має на увазі оплату праці тільки у вигляді відсотка від продажів і/або вимагає залучення або найму інших агентів, дистриб'юторів, «менеджерів», «членів клубу» тощо;

1.1.5. Розміщувати та / або передавати, використовуючи Сайт, контент (включаючи, але не обмежуючись: інформацію, матеріали, файли і т.п.) в разі, якщо Користувач не має на це необхідного обсягу прав. Це стосується будь-якого контенту, що містить будь-які твори, товарні знаки і знаки обслуговування, фірмові найменування, патентну та конфіденційну інформацію, інформацію, що становить чиюсь комерційну таємницю, інші охоронювані результати інтелектуальної діяльності, тощо;

1.1.6. Знищувати та/або змінювати будь-які матеріали на Сайті правовласником яких Замовник не є;

1.1.7. Використовувати персональні дані кандидатів для цілей інших, ніж розгляд або оцінка їх кандидатур (претендентів) для найму (прийому) на роботу у Замовника або організацію, що є клієнтом Замовника, якщо останній здійснює діяльність з працевлаштування;

1.1.8. Використовувати інформацію про телефони, поштові адреси, адреси електронної пошти для цілей інших, ніж тематика сайту (питання найму на роботу, підбору кандидатів (претендентів), пропозиції позицій і кандидатур тощо);

1.1.9. Пропонувати фізичним особам (здобувачам), персональні дані яких розміщені на Сайті, розміщувати їх персональні дані на сайті або сайтах, що надають послуги (послуги), аналогічні Сайту;

1.1.10. Розміщувати резюме кандидатів, отриманих із Сайту, на іншому сайті або сайтах, що надають послуги (послуги), аналогічні Сайту;

1.1.11. Розміщувати інформацію про присвоєні статуси, заслуги Замовника на заходах / сайтах компаній, що надають послуги, аналогічні Сайту;

1.1.12. Розміщувати в описі компанії Замовника на Сайті пропозиції працевлаштування, рекламу, а також будь-яку контактну інформацію;

1.1.13. Здійснити перегляд сторінок Сайту, що містять короткий огляд того чи іншого кандидата, за адресами таких сторінок, сформованим Сайтом для інших Замовників або сформованим при використанні пошукової системи Сайту без попередньої авторизації на Сайті як будь-якого Користувача.

1.1.14. Здійснювати відкриття контактної інформації здобувача з резюме, отриманого за адресами сторінок сформованим Сайтом для інших Замовників або сформованим під час використання пошукової системи Сайту без попередньої авторизації на Сайті як Користувач;

1.1.15. При відправленні запрошень на співбесіду кандидатів за допомогою Сайту включати в зміст такого запрошення: рекламу, явну пропозицію використовувати інші інтернет-сайти для пошуку роботи і працевлаштування, проходження співбесіди або інших дій, пов'язаних з працевлаштуванням.

1.1.16. При розміщенні вакансій на Сайті здійснювати таке розміщення з порушенням правил розміщення вакансій.

1.1.17. Розміщувати на Сайті рекламу, що спонукає інших користувачів Сайту до придбання продуктів або послуг Замовника або будь-яких інших осіб.

1.1.18. Надавати (а також передавати) гіпертекстові посилання на сторінки Сайту, що містять резюме того чи іншого претендента, іншим Замовникам або їх Користувачам та/або третім особам;

1.1.19. направляти запрошення Претендентам з метою скоєння злочинів (залучення до скоєння злочину), при цьому таке запрошення Претендентам може містити як пряма вказівка на таку мету, і, на думку Виконавця, містити ознаки злочину/залучення до злочину;

1.1.20. здійснювати публікацію вакансій з метою скоєння злочинів, при цьому така публікація вакансії може містити як пряму вказівку на таку мету, так і, на думку Виконавця, містити ознаки злочину.

1.2. Замовник, надаючи Адміністрації Сайту інформацію / матеріали до розміщення на Сайті, або розміщуючи інформацію/матеріали на Сайті самостійно, в разі наявності такої технічної можливості, гарантує дотримання ним вимог чинного законодавства України, включаючи Закон України «Про рекламу». У разі залучення Адміністрації Сайту до відповідальності за порушення чинного законодавства України (включаючи Закон України «Про рекламу») у зв'язку з розміщенням Замовником інформації / матеріалів на Сайті або розміщенням Адміністрацією Сайту інформації/ матеріалів на Сайті, наданих йому Замовником, Замовник відшкодовує Адміністрації Сайту всі можливі понесені ним витрати, включаючи, але не обмежуючи: штрафи, судові витрати та інше, протягом 10 календарних днів з моменту пред'явлення відповідної вимоги Адміністрацією Сайту на адресу Замовника.

1.3. Порушення Замовником своїх обов'язків (зобов'язань) встановлених цими Умовами використання Сайтів перешкоджає виконанню Договору на надання послуг Виконавцем, що може призвести до призупинення виконання Виконавцем своїх зобов'язань за таким Договором, а також відмову Виконавця від виконання такого Договору відповідно до положень чинного законодавства.

2. Зобов'язання Адміністрації Сайту

2.1. У разі наявності сумнівів щодо правомірності використання Користувачами (а так само самим Замовником) Сайту, Адміністрація Сайту має право в будь-який час і без попереднього повідомлення Замовника на свій розсуд вилучити, блокувати або примусово змінити Облікову інформацію таких користувачів.

2.2. У разі наявності відомостей про використання Облікової інформації Користувача іншими користувачами Сайту або будь-якими третіми особами, Адміністрація Сайту має право в будь-який час і без попереднього повідомлення Замовника, інших Користувачів Сайту і третіх осіб, на свій розсуд вилучити, блокувати або примусово змінити таку Облікову інформацію користувача, а також облікову інформацію інших користувачів Сайту (третіх осіб), на ЕОМ і інших апаратних засобів яких, відбувалося використання Облікової інформації користувача, що заблокована.

2.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час, без будь-якого попереднього повідомлення або компенсації технічним чином блокувати використання однієї і тієї ж Облікової інформації будь-якій особі, включаючи всіх користувачів Реєстрації Замовника, в разі, якщо на момент використання такої Облікової інформацією її починає використовувати інша особа на Сайті.

2.4. У разі надходження скарг від кандидатів про виявлення їх персональних даних (резюме) на сайті / сайтах третіх осіб або про надходження їм пропозиції про розміщення їх персональних даних (резюме) на сайті / сайтах третіх осіб, за умови, що вони розміщували своє резюме тільки на Сайті і згоди на розміщення свого резюме на інших сайтах не давали, Адміністрація сайту має право в будь-який час і без попереднього повідомлення Замовника на свій розсуд блокувати можливість використання Сайту Замовнику, щодо якого надійшла скарга.

2.5. У разі надходження на адресу Адміністрації Сайту скарги від кандидата про використання його персональної інформації для цілей інших, ніж розгляд або оцінка їх кандидатур для найму на роботу у Замовника або в компанію, що є клієнтом Замовника, якщо останній здійснює діяльність з працевлаштування, а також про використання інформації про телефони, поштові адреси, адреси електронної пошти кандидата для цілей інших, ніж тематика сайту (питання найму на роботу, підбору кандидатів, пропозиції позицій і кандидатур тощо) Адміністрація Сайту має право на свій розсуд у будь-який час і без попередження Замовника, щодо якого надійшла скарга, блокувати можливість використання Сайту для такого Замовника з подальшим видаленням всієї Облікової інформації та Реєстрації (включно зі сторінками з описом компанії Замовника), а також розірвати наявний між Адміністрацією Сайту і Замовником Договір. Скарга від здобувача вважається належно спрямованої здобувачем і отриманої Адміністрацією Сайту, якщо вона надійшла в Адміністрацію Сайту шляхом, включаючи, але не обмежуючись: в письмовому вигляді, за допомогою факсового повідомлення, електронної пошти та інших засобів зв'язку, в усному вигляді за допомогою телефонного зв'язку або особистого контакту, через соціальні мережі, а також будь-яким іншим чином дозволяє встановити факт отримання скарги.

2.6. У разі надходження на адресу Адміністрації Сайту 1 (однієї) і більше скарг на Замовника, як роботодавця, або на компанію, яка здійснює діяльність з працевлаштування, Адміністрація Сайту має право на свій розсуд у будь-який час і без попередження Замовника, щодо якого надійшла скарга, блокувати можливість використання Сайту для такого Замовника з подальшим видаленням Облікової інформації всіх користувачів Замовника і Реєстрації (включно зі сторінками з описом компанії Замовника), а також має право в односторонньому порядку розірвати наявний між Адміністрацією Сайту і Замовником Договір . Скарга від здобувача вважається належно спрямованої здобувачем і отриманої Адміністрацією Сайту, якщо вона надійшла в Адміністрацію Сайту шляхом, включаючи, але не обмежуючись: в письмовому вигляді, за допомогою факсового повідомлення, електронної пошти та інших засобів зв'язку, в усному вигляді за допомогою телефонного зв'язку або особистого контакту, через соціальні мережі, а також будь-яким іншим чином, що дозволяє встановити факт отримання скарги.

2.7. Адміністрація Сайту веде спостереження за IP-адресами Користувача при роботі з Сайтом і в разі наявності відомостей про використання одного і того ж IP-адреси Користувача і іншим користувачами (або декількома іншими користувачами) має право в будь-який час і без попереднього повідомлення Замовника і \ або Користувача на свій розсуд блокувати можливість використання Сайту з такого IP-адреси до припинення використання одного і того ж IP-адреси Користувача різними користувачами.

2.8. У разі розірвання (припинення) Договору із Замовником, припинення надання Сервісів, що надаються на основі укладеного Договору, або відсутності будь-якого укладеного Договору з Замовником Адміністрація Сайту має право в будь-який час без попередження та узгодження з Замовником, а також без будь-якої компенсації і пояснення причин видалити Реєстрацію (включно зі сторінками з описом компанії Замовника) і всю Облікову інформацію його користувачів на Сайті.

2.9. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, а також можливу шкоду, що виникли в результаті: (а) неправомірних дій користувачів мережі Інтернет, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайту; (б) збоїв в роботі Сайту, викликаних в тому числі, помилками в коді, комп'ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Сайту; (в) відсутності (неможливості встановлення, припинення та ін.) Інтернет-з'єднань між сервером Користувача (його працівників) і сервером Сайту; (г) проведення державними і муніципальними органами, а також іншими організаціями заходів у рамках Системи оперативно-розшукових заходів (СОРМ); (д) встановлення державного регулювання (або регулювання іншими організаціями) господарської діяльності комерційних організацій в мережі Інтернет та / або встановлення зазначеними суб'єктами разових обмежень, що ускладнюють або роблять неможливим виконання своїх зобов'язань Адміністрацією Сайту; (е) інших випадків, пов'язаних з діями (бездіяльністю) користувачів Інтернету і / або інших суб'єктів, спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням мережі Інтернет та / або комп'ютерного обладнання, що існувала на момент укладення Договору.

2.10. Цим Користувач висловлює свою згоду на отримання від Адміністрації Сайту (у будь-який час та без попереднього попередження Адміністрацією Сайту) за адресою електронної пошти та/або номером телефону, вказаним Користувачем при реєстрації на Сайті або вказаним ним при подальшому використанні Сайту, а також шляхом надсилання push -повідомлень (при використанні мобільної версії Сайту та/або мобільного додатка) інформаційних повідомлень та/або дзвінків про події в компанії Адміністрації Сайту та послуги Адміністрації Сайту, а також будь-яку іншу інформацію, включаючи рекламу. Також, Користувача повідомлено про те, що дзвінки, які здійснюються представниками Адміністрації Сайту на телефонний номер, зазначений Користувачем як контактний у його Реєстрації, записуються, і такий запис може бути переданий третім особам (підрядникам Адміністрації Сайту) з метою оцінки якості дзвінка. Адміністрація Сайту розглядає номер, зазначений у реєстрації Користувача, як його контактний, який використовується для зв'язку з цим конкретним Користувачем, і запис дзвінка буде здійснюватися також із конкретним Користувачем. Запис дзвінка за номером, вказаним Користувачем, з особою, яка не є Користувачем, вважатиметься випадковим.

2.11. Адміністрація Сайту має право в будь-який час, в тому числі без будь-якого попереднього повідомлення Замовника, припиняти роботу Сайту для проведення профілактичних робіт, по можливості в нічний час або вихідні дні.

2.12. Адміністрація Сайту має право періодично з метою підвищення якості та розвитку функціональності Сайту, а також дослідження потенційного попиту проводити будь-які експерименти на Сайті, в рамках яких можлива заміна/приховування/доповнення на Сайті інформації, найменувань компонентів Сайту та Додатка Виконавця, зміна та застосування різних функціоналів Сайту (найменування кнопок, розділів та ін.), умов видачі, ранжирування, присутності в результатах вибірки всіх типів публікацій вакансій на Сайті.

2.13. Адміністрація Сайту має право в будь-який час, в тому числі без будь-якого попереднього повідомлення Замовника, вносити зміни в вакансії замовника, якщо такі вакансії не відповідають умовам ТОВ «ДжіЕрСі», законодавству України, або моральним/етичним принципам.

3. Реєстрація на Сайті Замовника

3.1. Реєстрація Замовника на Сайті полягає у наданні Замовником за допомогою Сайту на адресу Адміністрації Сайту інформації та (або) документів (перелік яких визначається Адміністрацією Сайту), внаслідок чого Замовник отримує Облікову інформацію для роботи з Сайтом (для цілей отримання будь-яких сервісів та послуг Сайту згідно з укладеними договорами з Адміністрацією Сайту на такі послуги та сервіси Сайту) та присвоєння статусу Реєстрації Замовника Типу реєстрації «Непідтверджена реєстрація» до моменту підтвердження її Адміністрацією Сайту. Адміністрація Сайту проводить перевірку інформації та документів, наданих Замовником під час реєстрації на Сайті. У разі потреби Адміністрація Сайту має право запросити додаткову інформацію та/або документи, перелік яких визначається Адміністрацією Сайту. У разі, якщо Замовник не надіслав додаткову інформацію та/або документи на запит Адміністрації Сайту, або за результатами перевірки первинно наданих інформації та/або документів та/або додатково наданих інформації та/або документів буде встановлено, що надана Замовником інформація та/або документи не відповідають дійсності, несуть загрозу Сайту, Адміністрація Сайту має право відмовити в реєстрації на Сайті Замовнику або видалити або заблокувати існуючу Реєстрацію Замовника на Сайті, здійснивши відповідне розірвання Договору із Замовником у разі наявності такого чинного Договору на той момент. У разі, якщо за результатами такої перевірки буде встановлено відповідність заявленої під час реєстрації інформації наданим Замовником на адресу Адміністрації Сайту документів, Адміністрація Сайту підтверджує Реєстрацію Замовника.

3.2. Адміністрація Сайту має право публікувати на Сайт і інформацію про Замовника, надану при реєстрації на Сайті на адресу Адміністрації Сайту відповідно до п. 3.1. цих Умов використання Сайтів.

3.3. Адміністрація Сайту має право визначати той чи інший тип реєстрації Замовника на Сайті відповідно до умов та порядку, встановлених умовами надання Послуг (https://grc.ua/info/data).

3.4. Якщо на етапі проходження процесу реєстрації на Сайті, або в будь-який інший момент буде встановлено, що у Замовника основним або одним з видів діяльності є рекрутинг, підбір персоналу, надання послуг здобувачам, аналогічне або суміжне з зазначеним, або має місце розміщення вакансій сторонніх організацій або фізичних осіб, то, незалежно від наявності інших сфер діяльності, даний Замовник може бути сприйнятий як Рекрутингове агентство, що означає право Адміністрації Сайту на одностороннє і без будь-якого узгодження з Замовником зміна Типу реєстрації на Сайті з Типу реєстрації «Прямий роботодавець» на Тип реєстрації «Рекрутингове агентство». Адміністрація Сайту залишає за собою право при цьому не надавати будь-яких документальних доказів для підтвердження діяльності і дій (зазначених вище), що тягнуть за собою зміну Типу реєстрації на Сайті.

3.5. У процесі реєстрації Замовника на Сайті, або в подальшому, Замовнику за його вибором, або в силу наданої інформації про нього їм самим на адресу Адміністрації Сайту, або інформації, отриманої Адміністрацією Сайту в т.ч. із публічних\загальнодоступних джерел, може бути присвоєно той чи інший тип реєстрації, який визначається згідно умов надання Послуг, розташованих за адресою: https://grc.ua/info/data.

3.6. Замовник зобов'язаний на вимогу Адміністрації Сайту протягом 2 (двох) робочих днів з моменту укладення договору або з моменту отримання запиту в будь-якому вигляді (у письмовому вигляді, електронною поштою, факсом або іншим способом) надавати документи, що підтверджують правовий статус своїх користувачів, інших осіб, об'єднаних в одній реєстрації, які отримали на Сайті Облікову інформацію в реєстрації Замовника, і інші дані, надані Замовником при реєстрації на Сайті.

3.7. У разі ненадання або надання не всіх підтверджуючих документів Замовником, а також в інших випадках Адміністрація Сайту має право, без пояснення причин: Відмовити в реєстрації на Сайті; Зареєструвати по іншому Типу реєстрації, відмінному від заявленої Замовником при реєстрації, при цьому в якості найменування реєстрації Замовника на Сайті Адміністрація Сайту має право вказати Прізвище та Ім'я Користувача, яка проводила реєстрацію на Сайті або провадила оплату будь-яких послуг і сервісів Сайту (Прізвище та Ім'я платника) для їх подальшого отримання за допомогою облікового інформації Замовника; Блокувати можливість використання Сайту для Замовника з подальшим видаленням всієї Облікової інформації та Реєстрації (включно зі сторінками з описом компанії). Замовника, а також має право в односторонньому порядку розірвати наявний між Адміністрацією Сайту і Замовником Договір.

3.8. Адміністрація Сайту залишає за собою право не реєструвати на Сайті осіб, що діють від імені та \або в інтересах наступних компаній (організацій):

3.8.1. просувають свій товар та\ або послугу методом мережевого маркетингу, який в тому числі може полягати в просуванні товару (і в) та\або послуг (і) від виробника\виконавця до кінцевого споживача\замовнику, при якому компанія - виробник (компанія-виконавець) поширює свої товар та\ або послугу (і) через мережу незалежних агентів (в тому числі підприємців), а ці агенти, в свою чергу, привертають інших осіб для розповсюдження товару (і в) та\або послуг даного виробника\ виконавця;

3.8.2. у разі, якщо вид діяльності компанії прямо або опосередковано пов'язаний з організацією або діяльністю релігійних сект, окультних організацій, екстремістських чи терористичних угруповань або організацій, організацією азартних ігор і розваг, діяльністю в галузі нетрадиційної медицини (цілительством), виробництвом та/або розповсюдженням порнографічної продукції або наданням еротичних та\ або сексуальних послуг, діяльністю шлюбних агентств та сайтів, а також в інших випадках, на розсуд Адміністрації Сайту, якщо діяльність компанії може будь-яким чином може вплинути на репутацію Сайту;

3.8.3. у разі, якщо вид (и) діяльності компанії заборонений (и) Українським законодавством.

3.9. Адміністрація Сайту залишає за собою право в разі виявлення Замовника на Сайті, що здійснює види діяльності, зазначені в п. 3.8.1.-3.8.3. цих Умов, блокувати можливість використання Сайту Замовником з подальшим видаленням всієї його Облікової інформації та Реєстрації (включно зі сторінками з описом компанії), а також має право в односторонньому порядку розірвати наявний між Адміністрацією Сайту і Замовником Договір без будь-якої компенсації оплачених Сервісів.

3.10. При реєстрації на Сайті осіб, що діють від імені та\або в інтересах юридичної особи або фізичної особи, яка провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, діє принцип «одна реєстрація - одна юридична особа», згідно якого кожної конкретної Реєстрацією можуть користуватися представники тільки однієї юридичної\фізичної особи, для якого така Реєстрація була створена. Не допускається використання однієї і тієї ж Реєстрації кількома юридичними особами, в тому числі афілійованих між собою та\або в рамках групи компаній.

3.11. Адміністрація Сайту має право в разі розірвання або припинення Договору в будь-який час без попередження та узгодження з Замовником видалити Реєстрацію (включно зі сторінками з описом компанії Замовника) і всю Облікову інформацію користувачів даної Реєстрації на Сайті. В разі видалення реєстрації (включаючи сторінки з описом компанії Замовника) і всієї облікової інформації користувачів даної Реєстрації на сайті, Адміністрація сайту має право розірвати існуючий Договір.

3.12. Замовнику забороняється використовувати при реєстрації на Сайті вигадані найменування юридичних осіб (вказувати неіснуючі юридичні осіб) і вигадані імена фізичних осіб, не зареєстровані в установленому порядку товарні знаки, а так само найменування юридичних осіб, імена фізичних осіб і товарні знаки, права, на використання яких відсутні у Замовника.

3.13. Інформація про Замовника може включати, в тому числі, наступну інформацію: назва компанії Замовника, термін діяльності компанії Замовника на ринку і короткий опис діяльності компанії Замовника (при цьому в складі наданої інформації Замовника не має права розміщувати пропозиції працевлаштування та рекламу).

3.14. При надходженні звернення Замовника про видалення його Реєстрації на Сайті Адміністрація сайту здійснює анулювання всієї Облікової інформації Замовника, в тому числі всіх користувачів Замовника, а також припиняє розміщення інформації про компанії Замовника на Сайті.

3.15. Адміністрація Сайту має право у разі розірвання або припинення Договору на надання послуг Сайту у будь-який час без попередження та погодження із Замовником видалити Реєстрацію (включаючи сторінки з описом компанії Замовника) та всю Облікову інформацію Користувачів даної Реєстрації на Сайті.

3.16. Одному Користувачеві в Реєстрації може бути надана лише одна Облікова інформація.

3.17. Замовник зобов'язаний зазначати у Реєстрації дійсні найменування юридичних осіб, включаючи організаційно-правову форму, дійсні імена фізичних осіб (прізвище, ім'я). Замовнику забороняється використовувати при реєстрації на Сайті та в найменуванні реєстрації на Сайті вигадані найменування юридичних осіб (вказувати найменування неіснуючих юридичних осіб) та вигадані імена фізичних осіб, незареєстровані в установленому порядку товарні знаки, а також найменування юридичних осіб, імена фізичних осіб та товарні знаки, права, використання яких відсутні у Замовника.

3.18. Інформація про Замовника може включати, в тому числі, таку інформацію: назва компанії Замовника, термін діяльності компанії Замовника на ринку та короткий опис діяльності компанії Замовника (при цьому у складі інформації, що надається Замовник не має права розміщувати пропозиції працевлаштування, роботи, послуг та рекламу) .

3.19. При надходженні звернення Замовника про блокування його Реєстрації на Сайті Адміністрація Сайту здійснює анулювання усієї Облікової інформації Замовника та його Реєстрації, а також припиняє відображення назви сторінки та самої сторінки з описом компанії Замовника у пошукових системах Сайту, видимих ​​Користувачам.

3.20. У випадку, якщо програмним забезпеченням Сайту в будь-який момент часу буде встановлено, що Користувач раніше звертався за реєстрацією на Сайті та/або використовував Сайт з тими ж чи іншими даними про нього та його компанію (включаючи технічні та інші параметри) та його реєстрація не була підтверджена або завершена, а також його Реєстрація була видалена з Сайту, в тому числі через порушення ним цих Умов або будь-якого Договору з Адміністрацією Сайту, то в такій повторній/новій реєстрації на Сайті такому Користувачеві Адміністрацією Сайту може бути відмовлено, а в у разі, якщо вищевказані факти встановлено після підтвердження реєстрації Користувача — Адміністрація Сайту вправі анулювати всю Облікову інформацію Користувача та заблокувати Реєстрацію Користувача в день виявлення вищевказаних фактів або розірвати Договір з таким Користувачем, анулювати всю Облікову інформацію Користувача та заблокувати.

3.21. Адміністрація Сайту відповідно до п. 3.17 Умов має право вимагати від фізичних осіб, зареєстрованих на Сайті надання копій підтверджуючих документів для ідентифікації (копія сторінок документа, що засвідчує особу).

3.22. У разі відкликання Замовником-фізичною особою згоди на обробку прізвища та імені, цей відгук згоди розцінюється як відмова Замовника від усіх укладених Адміністрацією Сайту із Замовником Договорів з дати відкликання згоди, тягне за собою їх припинення, видалення Реєстрації Замовника на Сайті.

4. Інформаційна безпека Сайту

4.1. Використовуючи Сайт, Замовник зобов'язується не порушувати або намагатися порушувати інформаційну безпеку Сайту, що в тому числі включає заборону на вчинення дій, зазначених у п.4.2.1.-4.2.11. цих Умов використання Сайтів.

4.2. Замовнику забороняється вчинення наступних дій при використанні Сайту:

4.2.1. доступ до даних на Сайті, не призначеним для даного Замовника;

4.2.2. використання Облікової інформації для роботи з Сайтом, що не належить даному Замовнику;

4.2.3. спроби перевірити уразливість системи безпеки Сайту, порушення процедури реєстрації та авторизації без дозволу Сайту;

4.2.4. спроби створити перешкоди у використанні Сайту іншим користувачам, що включає в себе розповсюдження комп'ютерних вірусів, псування даних, постійну розсилку повторюваної інформації, пересилання електронної пошти через сервер сайту, одночасну відправку великої кількості електронної пошти з метою навмисно вивести сервер сайту з ладу і тому подібні дії , що виходять за рамки нормального цільового використання Сайту, і що можуть навмисно або ненавмисно спричинити збої в його роботі;

4.2.5. розсилка користувачам, здобувачам і відвідувачам Сайту матеріалів, на які вони не давали своєї згоди, «спаму», будь-яких листів і реклами;

4.2.6. імітація і / або підробка будь-якого заголовка пакета TCP / IP або будь-якої частини заголовка в будь-якому електронному листі або розміщеному на Сайті матеріалі;

4.2.7. використання або спроби використання будь-якого програмного забезпечення для роботи з Сайтом або для пошуку на Сайті, крім вбудованої в Сайт пошукової машини, програмного забезпечення самого Сайту або традиційних і загальнодоступних браузерів.

4.2.8. використання програмних засобів, що імітують роботу Користувача на Сайті;

4.2.9. використання анонімних проксі-серверів;

4.2.10. робота з Сайтом за допомогою IP-адрес, які не належать Замовнику;

4.2.11. робота з Сайтом за допомогою "Видаленого Робочого столу" (Remote Desktop Control);

4.2.12. використання функцій парсингу/програм парсингу;

4.2.13. використання плагінів на Сайті, крім тих, що не здійснюють парсинг, копіювання з Сайту.

4.3. Порушення безпеки системи або комп’ютерної мережі призводить до цивільної та кримінальної відповідальності. Адміністрація сайту буде розслідувати всі випадки таких порушень безпеки зі сторони користувачів сайту в співпраці з відповідними державними органами.

4.4. Порушення Замовником, Користувачами або іншими особами інформаційної безпеки Сайту, в тому числі умов пунктів 4.2.1. - 4.2.11. цих Умов і інших положень використання Сайту, встановлюється підрозділами Адміністрації Сайту на основі технічних і програмних засобів контролю використання Сайту, а також статистичного, логірующего і іншого програмного забезпечення і устаткування Сайту і Адміністрації Сайту, а також іншої інформації і даних, в тому числі одержуваної від інших осіб.

4.5. Адміністрація Сайту має право протягом всього часу використання Користувачем і Замовником Сайту здійснювати спостереження за використанням ними Сайту.

5. Облікова інформація

5.1. Доступ до інформації, що знаходиться в Реєстрації Замовника на Сайті, дозволений тільки відповідним зареєстрованим Користувачам Замовника, які отримали Облікову інформацію для входу в відповідну Реєстрацію в порядку і відповідно до вимог цих Умов використання Сайту. Облікова інформація не може передаватися іншим особам, і Користувач і Замовник повністю несуть відповідальність за весь збиток, заподіяний їм, Сайту або іншим особам, що виник внаслідок навмисної або ненавмисної передачі Користувачем або Замовником Облікової інформації іншій особі. Користувач і Замовник несе відповідальність за збереження конфіденційності Облікової інформації та будь-яке використання Сайту за допомогою його Облікової інформації (Реєстрації).

5.2. При створенні Облікової інформації Користувач зобов'язаний вказувати дійсні ПІБ, посаду і e-mail (по префіксу якого для Адміністрації Сайту має бути очевидно, що зазначений e-mail Користувач має право використовувати), в іншому випадку Адміністрація Сайту має право відмовити в створенні Облікової інформації або в будь-який час її блокувати або видалити.

5.3. Користувачеві забороняється реєструватися, використовуючи чужу e-mail адресу, або адресу, на яку у Замовника немає права використання.

5.4. Замовнику забороняється користуватися Обліковою інформацією інших користувачів Сайту або надавати свою Облікову інформацію третім особам.

5.5. Замовнику забороняється додавати в свою Реєстрацію на Сайті працівників будь-яких інших юридичних осіб, в тому числі є афілійованими з Замовником або її дочірніми або залежними особами.

5.6. Замовнику забороняється реєструвати (додавати в свою Реєстрацію на Сайті) осіб (фізичних осіб), які не є працівниками даного Замовника;

5.7. Замовнику забороняється використовувати одну і ту ж Облікову інформацію при роботі з Сайтом більш ніж одним працівником Замовника, в тому числі заборонено її одночасне використання більш ніж одній такій особі;

5.8. Надання доступу до Реєстрації Замовника на Сайті також регулюється договором-офертою, опублікованим на Сайті, або іншими договорами, підписуються при наданні послуг і надання сервісів Сайту.

5.9. Адміністрація Сайту має право на підставі відповідного звернення Замовника проводити об'єднання декількох Реєстрацій, які відносяться до одного і того ж Замовника, на базі однієї з існуючих таких Реєстрацій.

5.10. Об'єднання декількох Реєстрацій можливо тільки в тому випадку, якщо вони були створені для самої юридичної особи (фізичної особи, яка провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи) або його будь-яких філій, представництв, інших видів відокремлених підрозділів, якими вони вважаються відповідно до положень Цивільного кодексу України.

5.11. Не допускається об'єднання Реєстрацій: Якщо такі Реєстрації створені для різних юридичних осіб (фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи); Якщо такі Реєстрації створені для юридичних осіб, які афільовані між собою; Якщо юридична особа однієї Реєстрації по відношенню до іншої юридичної особи іншій Реєстрації є дочірньою або залежною; Якщо юридичні особи різних Реєстрацій входять в один холдинг, групу компаній тощо.

5.12. У разі виявлення Адміністрацією Сайту факту того, що одна і та ж Реєстрація використовується різними юридичними особами (фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи), Адміністрація Сайту має право в будь-який час без будь-якого попереднього повідомлення Замовника провести поділ такої Реєстрації на окремі, для кожної з юридичних\фізичних осіб, виявлених в первісній Реєстрації.

5.13. Замовник зобов'язаний на вимогу Адміністрації Сайту змінювати свої паролі (паролі для використання Сайту своїх працівників), в іншому випадку Адміністрація Сайту має право змінювати паролі користувачів Замовника в примусовому порядку.

5.14. Замовник зобов'язаний за 3 (три) календарних дні до дати припинення правочинів свого працівника (Користувача) щодо можливості користування Сайтом (сервісами Сайту) належним чином повідомити Адміністрацію Сайту і видалити всю Облікову інформацію такого свого працівника (Користувача). Замовник не має права посилатися на відсутність своєї відповідальності (а так само провини) за дії своїх працівників через припинення їх повноважень (припинення будь-яких правових відносин між компанією і працівником).

5.15. У разі, якщо у фізичних осіб, які отримали Облікову інформацію для використання Сайту від імені юридичної особи (фізичної особи, яка провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи), припинилися трудові відносини з відповідним юридичним \ фізичною особою, Адміністрація Сайту має право видалити Облікову інформацію таких осіб без будь-якого попереднього узгодження з відповідним юридичним \ фізичною особою.

6. Інформація про Користувача і персональні дані

6.1. Інформацію про Користувача складають його персональні дані, а також інші дані, які Користувачеві пропонується вказати у відповідних полях (як обов'язкових, так і не обов'язкових для заповнення) на Сайті при Реєстрації та оновленні інформації про Користувача.

6.2. У випадках, коли інформацію про Користувача на Сайті вказує не так сам Користувач, а інша особа, відповідна особа зобов'язана мати достатні законні підстави та / або доручення Користувача для передачі такої інформації Адміністрації Сайту, а також згоду Користувача на обробку його персональних даних, передбачену цими Умовами . Зазначена особа самостійно несе всю повноту відповідальності перед Користувачем за незаконне використання інформації про Користувача.

6.3. Обробка інформації про Користувача Адміністрацією Сайту здійснюється для цілей виконання Адміністрацією Сайту своїх зобов'язань і реалізації своїх прав відповідно до цих Умов використання Сайту, а також договорів, що укладаються між Користувачем (в разі якщо Користувач виступає також як Замовник) Адміністрацією Сайту, включаючи: Ідентифікацію і персоналізацію Сервісів Сайту; Направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів Сайту, контактування іншим способом для виконання своїх зобов'язань Адміністрацією Сайту; Обробку запитів і звернень від Користувача; Поліпшення якості Сервісів Сайту, зручності їх використання, розробка нових сервісів Сайту; Таргетування рекламних матеріалів; Напрямок будь-яких інформаційних повідомлень, включаючи рекламу; Проведення статистичних та інших досліджень, проведення опитувань;

6.4. Користувач, надаючи при реєстрації на Сайті або в подальшому будь-які дані, в тому числі персональні дані, висловлює (надає) свою згоду Адміністрації Сайту на здійснення з усіма наданими персональними даними наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення або зміна), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення, а також інших дій з обробки персональних даних для вказаних вище цілей. Термін розміщення персональних даних необмежений і визначається самостійно суб'єктом персональних даних.

6.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за можливе нецільове використання персональних даних Користувачів, яке виникло через:

6.5.1. технічні неполадки в програмному забезпеченні, серверах або комп'ютерних мережах, які перебувають поза контролем Адміністрації Сайту;

6.5.2. перебоїв в роботі Сайту, пов'язаних з навмисним або ненавмисним використанням Сайту не за призначенням третіми особами, описаним в розділі «Інформаційна безпека Сайту»;

6.5.3. передачі Облікової інформації чи іншої інформації з сайту Користувачами іншим особам, в тому числі особам, які не є зареєстрованими Користувачами Сайту, або іншим Користувачам, які не мають доступу до цієї інформації в силу умов реєстрації та укладених договорів з Адміністрацією Сайту.

6.6. Використовуючи цей Сайт, Користувач погоджується і приймає, що Адміністрація Сайту залишає за собою право використовувати його персональну інформацію анонімно і в узагальненому вигляді для статистичних цілей, для орієнтування реклами, що розміщується на Сайті, а також в будь-який час без пояснення причин відмовити Користувачеві в розміщенні який - або інформації на Сайті. Адміністрація Сайту зобов'язується не надавати ніякої персональної інформації про користувачів Сайту приватним особами і організаціям, які заявляють про можливе нецільове використання подібної інформації (розсилки несанкціонованої реклами, «спаму», наданні інформації іншим особам тощо).

6.7. Використовуючи цей Сайт, Користувач погоджується і приймає та надає згоду, що Адміністрація Сайту залишає за собою право використовувати надану Користувачем персональну інформацію, а саме: прізвище та ім’я, телефони Користувача (його уповноваженої особи, яка здійснює розміщення інформації про вакації Користувача), а також електронну адресу з метою сприяння отримання послуг на Сайті.

6.8. Адміністрація Сайту не відповідає за можливе нецільове використання інформації з Сайту зареєстрованими Користувачами або іншими особами та / або організаціями, яке відбулося без повідомлення Адміністрації Сайту з порушенням або без інформаційної безпеки Сайту.

6.9. Замовник зобов'язується використовувати персональні дані, отримані за допомогою Сайту, відповідно до Закону України «Про персональні дані».

6.10. Користувач гарантує, що всі персональні дані, надані їм на адресу Адміністрації Сайту, а також розміщені ним на Сайті, отримані на законних підставах з дотриманням вимог законодавства України про персональні дані.

7. Положення обмеженої гарантії на використання Сайту

7.1. Адміністрація Сайту не гарантує, що програмне забезпечення Сайту не містить помилок та / або комп'ютерних вірусів, або сторонніх фрагментів коду. Замовнику надається можливість користуватися програмним забезпеченням Сайту «як воно є», без будь-яких гарантій з боку Адміністрації Сайту.

7.2. Адміністрація Сайту не гарантує, що надана Адміністрацією Сайту інформація про фізичних осіб - кандидатів працевлаштування є достовірною та повною, або що здобувач підходить для тієї чи іншої вакансії Замовника.

7.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збитки, понесені Замовником в результаті повідомлення здобувачем недостовірної інформації про себе, а також завдані діями (бездіяльністю) самого здобувача.

7.4. Сайт є лише засобом для передачі інформації. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за достовірність та актуальність інформації, що передається за допомогою Сайту інформації.

7.5. Адміністрація Сайту докладає всіх можливих зусиль для того, щоб виключити з Сайту недбалу, неправдиву або свідомо неповну інформацію, проте відповідальність за неї лежить на особах, які її розмістили.

7.6. Оскільки ідентифікація користувачів і відвідувачів сайту утруднена через технічні причини, Адміністрація Сайту не відповідає за те, що зареєстровані Користувачі є дійсно тими особами, за яких себе видають, і не несе відповідальності за можливі збитки, спричинені Користувачами Сайту або іншим особам з цієї причини.

7.7. Адміністрація Сайту не гарантує, що опубліковані вакансії будуть переглянуті певною кількістю кандидатів або хоча б одним.

7.8. Якщо використання Сайту спричинило за собою втрату даних або псування устаткування, Адміністрація Сайту не несе за це відповідальності.

8. Фінансові відносини

8.1. Порядок надання та використання плати за Сервіси Сайту, що надаються Адміністрацією Сайту, регулюються договором-офертою, розміщеним на Сайті та\або іншими договорами, в разі їх укладення між Адміністрацією Сайту і Замовником.

8.2. Адміністрація Сайту не є представником ні кандидатів, що публікують на Сайті свої резюме, ні роботодавців, які розміщують вакансії, тому не бере участь та не відповідає ні за які фінансові зобов'язання, що виникають між зазначеними особами. Будь-які домовленості між кандидатами і роботодавцями, які використовують Сайт, є двосторонніми, і Адміністрація Сайту не має до них відношення.

8.3. Замовник зобов'язується дотримуватись конфіденційності умов укладеного з Адміністрацією Сайту договору, включаючи, але не обмежуючись: умов про послуги, їхню вартість, інші умови договору.

9. Використання матеріалів Сайту

9.1. Кожен Користувач Сайту, Замовник, юридична або фізична особа самостійно відповідає за інформацію, що розміщується від його імені, і за наслідки такого розміщення.

9.2. При передруці та іншому використанні матеріалів Сайту, які не є резюме кандидатів, описами компаній або вакансій, а також логотипом, елементами дизайну, зовнішнього вигляду і структури Сайту, посилання на Сайт обов'язкове.

9.3. Використання резюме кандидатів, описів компаній і вакансій неприпустимо в будь-яких цілях.

9.4. Адміністрації Сайту належать інтелектуальні права на логотип і назва Сайту, а також елементи дизайну і стилістичного оформлення Сайту.

9.5. Використовуючи інформацію з Сайту, Користувач (а так само Замовник) усвідомлює і приймає ризики, пов'язані з можливою недостовірністю розміщеної на Сайті інформації. Якщо це сталося, Користувач (а так само Замовник) повинен негайно припинити використовувати Сайт та повідомити Адміністрації Сайту про наявність подібної інформації.

10. Заяви Замовника

10.1. Замовник ознайомився та погоджується з такими положеннями, які є обов'язковими для виконання: (а) з Умовами надання Послуг, розміщеними в мережі Інтернет за адресою https://grc.ua/info/resume; (б) з Тарифами, розміщеними в Інтернеті за адресою https://grc.ua/cabinet/price/posts.

10.2. Замовник зобов'язується регулярно здійснювати перевірку на Сайті наявності змін до Умов використання Сайтів, а також Замовник не може посилатися на свою не поінформованість про внесення таких змін. Замовник згоден, що не може посилатися на неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором належним чином або на неможливість отримання Послуг від Виконавця або відмовлятися від отримання Послуг Виконавця на підставі незгоди з Умовами надання Послуг, Тарифами або Умовами використання Сайтів через не оформлення їх письмово, скріпленому підписами та печатками Сторін.

10.3. Замовник беззастережно погоджується і визнає, що достатнім та правомірним підтвердженням факту надання будь-якої Послуги Виконавця, що надається за допомогою Сайту Виконавця, та будь-яких дій Замовника на Сайті є статистичні дані, що формуються програмним забезпеченням Сайту. Замовник підтверджує свою згоду з тим, що факт віддачі команди (клік або натискання клавіші, введення інформації та ін. дії) через наданий Виконавцем спеціальний інтерфейс користувача на Сайті (сторінка Замовника на Сайті) з використанням Облікової інформації Замовника означає конклюдентні дії Замовника по Активації, узгодження найменування, змісту, вартості та строків надання Послуг або інших дій, що асоціюються із Замовником (всі дії, здійснені з використанням Облікової інформації Замовника, є діями самого Замовника, що є безперечним доказом волевиявлення Замовника на виконання цих дій).

10.4. Замовник висловлює свою згоду на право Виконавця передавати інформаційні матеріали, розміщені Замовником на Сайті та які не мають гриф конфіденційності через канали та технології передачі даних на інші сайти, а також у зовнішні сторонні IT-системи з метою тематики Сайту, що не суперечить. У разі подальшої незгоди з такою передачею даних, Замовник повинен заявити Адміністрації Сайту про свою незгоду шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення. Ця умова застосовується до всіх інформаційних матеріалів, розміщених Замовником з моменту реєстрації Замовника на Сайті.

11. Використання матеріалів сайту. Інтелектуальні права

11.1. Результати інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись: бази даних, текстові матеріали, статті, патентні рішення, комерційні позначення, товарні знаки, інші матеріали), розміщені на Сайті, разом та окремо складають контент Сайту.

11.2. Адміністрація Сайту є правовласником контенту Сайту (крім випадків, коли на відповідній сторінці з контентом зазначено інше або правовласником будь-якого контенту, розміщеного на Сайті, є інша особа чи особа).

11.3. Адміністрації Сайту належать інтелектуальні права на логотип та назву Сайту, а також елементи дизайну та стилістичного оформлення Сайту.

11.4. Крім випадків, прямо встановлених цими Умовами та чинним законодавством України, контент не може бути використаний частинами або повністю без попередньої згоди правовласника.

11.5. Передрук та інше використання матеріалів Сайту, за винятком резюме претендентів, описів компаній або вакансій, а також логотипів, елементів дизайну, зовнішнього вигляду та структури Сайту, можливі з обов'язковим посиланням на Сайт та зазначенням імені автора, якщо воно відоме.

11.6. При будь-якому використанні (повному та частковому) текстових матеріалів Сайту, у тому числі статей, на інших сайтах у мережі «Інтернет» або інших формах використання в електронному вигляді, обов'язкова вказівка в матеріалі імені автора, якщо вона відома, та як джерело запозичення вказівка на «grc.ua» у вигляді активного індексованого пошуковими системами гіперпосилання на відповідну сторінку розміщення текстового матеріалу на Сайті.

Посилання на джерело «grc.ua» у вигляді гіперпосилання має розташовуватися на початку текстового матеріалу, що відтворюється. Розміри шрифту посилання на джерело не повинні бути меншими за розмір шрифту тексту, в якому використовуються текстові матеріали.

11.7. При використанні текстових матеріалів Сайту не допускається переробка їхнього оригінального тексту. Скорочення матеріалу можливе лише у випадку, якщо це не призводить до спотворення його сенсу.

11.8. Ніщо у цих Умовах не може бути розглянуте як передача виняткових прав на контент Сайту.

11.9. Використання Користувачем (а також Замовником) бази даних резюме (База даних GRC), бази даних вакансій або будь-яких інших баз даних, доступних за допомогою Сайту, в обхід правил та умов (у тому числі встановлених цими Умовами) щодо використання інформації, даних та матеріалів, що містяться в таких базах даних, є порушенням виняткових прав на бази даних Адміністрації Сайту, цих Умов, а також відповідного договору у разі його укладання між Замовником та Адміністрацією Сайту.

11.10. Кожен Користувач Сайту, Замовник, юридична чи фізична особа самостійно відповідає за інформацію, що розміщується від його імені на Сайті, та за наслідки такого розміщення.

11.11. Використання резюме претендентів, описів компаній та вакансій неприпустимо ні з якими цілями, окрім відповідних тематики Сайту (пошук роботи, співробітників, отримання інформації про ринок праці).

11.12. У разі завдання будь-якої шкоди фізичним особам, пов'язаної з невиконанням Замовником вимог Закону України «Про персональні дані», стосовно їх персональних даних, відповідальність за таку шкоду повністю лежить на Замовнику.

11.13. Використовуючи інформацію з Сайту, Користувач (а також Замовник) усвідомлює та приймає ризики, пов'язані з можливою недостовірністю розміщеної на Сайті інформації, а також з тим, що деяка інформація може здатися йому загрозливою, образливою, наклепницькою, свідомо хибною, грубою, непристойною. Якщо це сталося, Користувач (також Замовник) повинен негайно припинити використання Сайту та повідомити Адміністрацію Сайту про наявність такої інформації.

12. Інші умови

12.1 В дані Умови використання сайту можуть вноситися зміни і доповнення в будь-який час на розсуд ТОВ «ДжіЕрСі». У такому разі зміни і доповнення вступають в силу з моменту їх опублікування на Сайті - http://grc.ua