Директор департаменту закупівель

Оновлено 2 дні тому

34 роки • Київ • готов (а) до переїзду,

Категорія:

  • Управління закупівлями
  • Повна зайнятість

Стаж: 9 років 6 місяців

Квітень 2022Серпень 2023
1 рік 4 місяці
ТОВ "ЕКО-Снек"
Керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення
- побудова та керування 1 відділом, 1 людина у впідпоярдкуванні;
- робота із поставками від резидентів та нерезелинтів напрямку сировини, функціональних добавок, витратних матеріалів, ЗІЗ, виробничим обладанням, господарчими товарами та канцелярією ТОВ «ЕКО-Снек»;
- формування напрямків закупок, принципів закупівельної діяльності;
- побудова системи взаємодії із крос-функціональними колегами, розмежування зон відповідальності:
- створення Регламенту закупок;
- створення технічних завань на ввірені групи закупок, побудова та впровадженян принципів оцінки та відбору постачальників;
- диверсифікація ризиків виробництва у ввірених категоріях в умова військового стану;
- покращення ліквідності;
- систематизація роботи відділу;
- розробка та впровадження нових пакувальних рішень для нових експортних ринків.
Січень 2021Квітень 2022
1 рік 3 місяці
ТОВ "Сільпо-ФУД"
Начальник Відділу забезпечення витратними матеріалами Департаменту стратегічного сорсінгу
- керування колективом з семи співробітників у 1 відділі;
- робота із поставками напрямку витратних матеріалів ТОВ «Сільпо-ФУД»;
- побудова категорійних напрямків, формування категотрійних команд;
- участь у побудові напрямку власного виробництва кулінарних та кондитерських виробів з боку Відділу постачання;
- переведення закупок витратних матеріалів на формульне ціноутворення.
Липень 2020Лютий 2021
7 місяців
ПрАТ "МХП"
Начальник Управління децентралізованих закупівель Департаменту матеріально-технічного забезпечення
- керування колективом з восьмидесяти співробітників у 12 відділах;
- робота із поставками напрямків «Комікормове виробництво та елеватори» холдингу ПрАТ «МХП»;
- виведення окремого Відділу закупки послуг, побудова стандартів та вимог до закупки послуг і їх оцінки;
- посилення категорізації між відділами та менеджерами по закупках із розрахунку один менеджер на один напрямок для всіх підприємств;
- побудова із централізованої закпуки медичних послуг для всіх співробітників холдингу ПрАТ «МХП», розробка системи комерційних медоглядів із повним анамнезом співробітників, запуск розробки системи корпоративного медичного страхування співробітників;
- реформування системи управління робочим капіталом, побудова відділу реалізації неліквідних залишків та відходів виробництва ПрАТ «МХП», розробка регламенту і механізмів реалізації та взаємодії.
Січень 2019Серпень 2020
1 рік 7 місяців
ПрАТ "МХП"
Начальник Управління проектів Департаменту матеріально-технічного забезпечення
- керування колективом з дев’яносто двух співробітників у 28 відділах;
- реформування регіональних відділів постачання з метою підвищення їх ефективності, створення спеціалізованих центрів постачання, введення категорійного розмежування роботи менеджерів;
- робота із поставками напрямків «Рослинництво та тваринництво» холдингу ПрАТ «МХП»;
- розробка і впровадження регламентів взаємодії постачання із крос-функціональними відділами, побудова процесів закупки відповідно до заявочних компаній на плановій основі;
- участь у автоматизації обліку та документообігу для спрощення процесів, побудови звітності та аналітики;
- реформування системи закупок реклами та рекламних послуг, побудова ефективної системи взаємодії із замовниками та виконавцями, переведння закупок на планову основу;
- реформування системи закупок будівельних матеріалів та послуг, централізація даних напрямків закупок, побудова єдиного механізму взаємодії, визначення єдиних стандартів якості та вимог до даних послуг;
- реформування системи закупок послуг соціальної сфери централізація даних напрямків закупок, побудова єдиного механізму взаємодії, визначення єдиних стандартів якості та вимог до даних послуг;
- ценралізація закупок надання сількогосподарських послуг. Розробка і впровадження регламентів взаємодії, визначення ключових показників ефективності. Розробка і проведення тендерів, контроль їх виконання, аналіз ефективності, участь у прийнятті рішень за їх резульатами. Побудова довгострокових відносин із стратегічними партнерами;
- централізація постачання всіх підприємств холдингу кейтериінговими послугами, введення єдиних корпоративних стандартів харчування;
- централізація постачання всіх підприємств холдингу спецодягом, розробка механізму формульного ціноутворення на спецодяг, введення єдиних корпоративних стандартів відповідно до вимог умов експлуатації, вітчизняного та світового законодавства у галузі охорони праці;
- участь у будівництві нових заводів з боку Департаменту матеріально-технічного забезпечення, обробка ринку інжинірингових, проектних та будівельних послуг, укладання договорів, координація процесу поставок і надання послуг.
Лютий 2018Лютий 2019
1 рік
ПАТ "МХП"
Начальник Управління прямих закупівель Департаменту матеріально-технічного забезпечення
- керування колективом з тринадцяти співробітників у 4 відділах;
- керування роботою чотирьох окремих відділів: відділу постачання таропакувальних матеріалів, відділу постачання лабораторних та ветеринарних препаратів, відділу складського господарства, відділу енергоресурсів;
- побудова закупівельної роботи із постачальниками на відносинах «прозорого» ціноутворення за прямими контрактами без проведення тендерних процедур;
- робота із поставками напрямку «Птахівництво» холдингу ПрАТ «МХП»;
- побудова партнерських відносин із лідерами ринку у сфері сервісного обслуговування по непрофільних групах закупок: доставка, супутні товари для бізнесу, продукти харчування, тощо;
- побудова логістичної системи забезпечення виробництв фінальних птахофабрик;
- участь в реформуванні довіднику номенклатури ТМЦ з метою побудови нових систем звітності;
- впровадження регламентів контролю приймання поставок по кількості та якості;
- участь у розробці Регламенту закупівельної діяльності ПАТ «МХП»;
- участь у розробці та впровадженні нових альтернативних ТМЦ відповідно до ребрендингу, зниження собівартості для підняття рентабельності та підвищення споживчих властивостей кінцевого продукту;
- побудова системи постачання виробництв ПАТ «МХП» товарами вітчизняного виробництва сертифікованими за міжнародними системами якості та безпечності.
Листопад 2016Березень 2018
1 рік 4 місяці
ПрАТ «Миронівський хлібопродукт»
Начальник відділу складського господарства Департаменту матеріально-технічного забезпечення
- керування колективом з трьох співробітників;
- керування роботою трьох окремих складів: складу ІТ техніки, складу рекламних матеріалів, складу канцелярських та господарчих товарів, побутової хімії;
- ведення постачання по групах: канцелярські товари, господарчі товари, побутова хімія, ІТ обладнання, рекламні матеріали та пакувальні матеріали;
- розробка тендерних завдань, організація та проведення тендерів, участь у прийнятті рішень за результатами тендеру із аргументованим відстоюванням рішення, аналіз результатів проведеного тендеру;
- укладання договорів та специфікацій із постачальниками;
- побудова та налагодження роботи складів ІТ техніки, рекламних матеріалів, канцелярських та господарчих товарів, побутової хімії, розробка і впровадження регламентів та стандартів їх роботи;
- налагодження та оптимізація обліку основних засобів та рекламних матеріалів;
- ведення звітності по кредиторській заборгованості, контроль своєчасності оплат, недопущення утворення штрафних санкцій;
- безпосередня участь у розробці шаблонних договорів, специфікацій та вимог до закупівельної діяльності, координування процесу їх розробки та оперативне коригування відповідно до вимог українського законодавства та ситуації на ринку
Січень 2015Грудень 2016
1 рік 11 місяців
ПАТ «Миронівський хлібопродукт»
Менеджер з постачання Департаменту матеріально-технічного забезпечення
- ведення постачання по групах: канцелярські товари, господарчі товари, побутова хімія
- аналіз ринку, пошук нових постачальників, залучення нових постачальників до співпраці, підтримка та налагодження партнерських відносин із існуючими постачальниками;
- практичне тестування потенційних постачальників в офісі, підбір нових ТМЦ-аналогів, переведення безальтернативних закупок в категорію альтернативних;
- розробка тендерних завдань, організація та проведення тендерів, участь у прийнятті рішень за результатами тендеру із аргументованим відстоюванням рішення, аналіз результатів проведеного тендеру;
- укладання договорів та специфікацій із постачальниками;
- забезпечення потреб офісу вчасно і в повному обсязі всіма необхідними ТМЦ, розробка планів-графіків поставок на підставі наданих заявок, забезпечення максимальної оборотності складських запасів, контроль за утворенням неліквідних залишків;
- розробка технічних завдань для автоматизованої системи обліку канцелярських та господарчих товарів, побутової хімії, координування побудови системи автоматичного обліку, впровадження автоматизованої системи обліку;
- побудова роботи складу канцелярських та господарчих товарів, побутової хімії, розробка і впровадження регламентів та стандартів роботи;
- ведення звітності по кредиторській заборгованості, контроль своєчасності оплат, недопущення утворення штрафних санкцій;
- безпосередня участь у розробці шаблонних договорів, специфікацій та вимог до закупівельної діяльності, координування процесу їх розробки та оперативне коригування відповідно до вимог українського законодавства та ситуації на ринку;
Лютий 2014Лютий 2015
1 рік
ПАТ «Миронівський хлібопродукт»
Менеджер з постачання пакувальних матеріалів Департаменту матеріально-технічного забезпечення
- ведення постачання по групах: таропакувальні матеріали, харчові добавки та спеції, спецодяг та засоби індивідуального захисту;
- аналіз ринку, пошук нових постачальників, залучення нових постачальників до співпраці, підтримка та налагодження партнерських відносин із існуючими постачальниками;
- практичне тестування потенційних постачальників на виробництві і в офісі, підбір нових ТМЦ-аналогів, переведення безальтернативних закупок в категорію альтернативних;
- розробка тендерних завдань, організація та проведення тендерів, участь у прийнятті рішень за результатами тендеру із аргументованим відстоюванням рішення, аналіз результатів проведеного тендеру;
- укладання договорів та специфікацій із постачальниками;
- забезпечення потреб виробництва вчасно і в повному обсязі всіма необхідними ТМЦ, розробка планів-графіків поставок на підставі факту виробництва та плану продажів, забезпечення максимальної оборотності складських запасів, контроль за утворенням неліквідних залишків;
- ведення звітності по кредиторській заборгованості, контроль своєчасності оплат, недопущення утворення штрафних санкцій;
- безпосередня участь у розробці шаблонних договорів, специфікацій та вимог до закупівельної діяльності, координування процесу їх розробки та оперативне коригування відповідно до вимог українського законодавства та ситуації на ринку

Про мене

  • - створення з нуля п’яти Регіональних центрів постачання для забезпечення 19 підприємств ПрАТ «МХП»;
  • - виведення непрофільної діяльності на послуги аутсорсингу без погіршення якості;
  • - реформування системи управління робочим капіталом, побудова процесів із реалізації неліквідних залишків, відходів виробництва;
  • - створення єдиного ефективного механізму взаємодії Замовника, Виконавця та Постачальника , участь у розробці та провадженні Регламенту закупівель ПрАТ «МХП»
  • - розробка, затвердження та впровадження системи формульного ціноутворення для довгострокової співпраці без проведення тендерів із стратегічними Партнерами-Постачальниками;
  • - розробка та завтердження , впровадження єдиних у ПрАТ «МХП» корпоративних стандартів та вимог до однотипної продукції для створення «портфельних» закупок;
  • - побудова Відділу закупок , створеня Регламенту закупок та впровадженян системи закупок кондитерського виробництва з 0

Освіта: Магістр

2011

Донбасский государственный технический университет

економіка підприємства
Магістр

Керування авто

Права категорії B (B1).

Дозвіл на роботу, час на дорогу

Бажаний час на дорогу: будь-який
Не готов(а) до відряджень
GRC logo
РОС

Допомога

телеграм чат
вайбер
Робота у містах
Прайс-лист
telegram link logotelegram link logo
© 2023 Група компаній grc.ua