Фінансовий Директор

Оновлено рік тому

49 років • Київ • не готов (а) до переїзду

Категорія:

 • GAAP
 • ACCA
 • CIPA
 • Повна зайнятість

Стаж: 13 років 8 місяців

Грудень 2011Березень 2015
3 роки 3 місяці
Шнейдер Електрик Україна
Фінансовий Директор
	Керівництво бухгалтерією (облікова система SAP); 
	Керівництво Контролінгом / Репортингом / Плануванням (для репортинга та планування використовується система Oracle Hyperion Financial Management, побудована на основі принципів IFRS та Balanced Scorecard); 
	Керівництво службою фінансового контроля, управління боргами і грошовими коштами, інші задачі скарбника. 
	Керівництво системою ризикменеджмента і внутрішнього контроля за вимогами та у відповідності до вимог Парижської Фондової Біржі.
	Керівництво підготовкою локальної и податкової звітності, а також іншими податковми питаннями. 
	Адміністративне управління ІТ відділом та відділом невиробничих закупок.
Лютий 2011Вересень 2011
7 місяців
ГРУПА МІЛКІЛЕНД
Фінансовий Директор Групи
 Фінансовий облік та звітність групи за НСБУ; 
 Фінансовий облік та звітність групи за IAS/IFRS; 
 Податковий облік та звітність; 
 Управлінський облік та звітність групи;
 Бюджетування; 
 Податкове планування; 
 Оптимізація витрат підприємств; 
 Контроль грошових потоків;
 Аналіз господарської діяльності; 
 Розробка та впровадження системи обліку та контролю на підприємстві;
 Контроль українських та закордонних компаній. 
 Міжнародне фінансування, включаючи міжнародні синдиковані кредити, приватні розміщення та IPO;
Липень 2008Жовтень 2010
2 роки 3 місяці
Група компаній «ВЕРЕС»
Фінансовий директор групи компаній
	Фінансовий облік та звітність групи за НС(П)БОУ; 
	Фінансовий облік та звітність групи за IAS;
	Податковий облік та звітність;
	Управлінський облік та звітність групи;
	Бюджетування;
	Податкове планування;
	Оптимізация витрат підприємств;
	Контроль грошових потоків;
	Аналіз господарської діяльності;
	Керування фінансовим, юридичним та ІТ відділами групи компаній;
	Розробка, впровадження та контроль за автоматизованою системою обліку.
	Розробка та впровадження системи обліку та контролю на підприємстві з нуля;
	Контроль за українськими та закордонними підприємствами.
	Більше 100 підлеглих в трьох департаментах;
	Більше 25 000 000 USD в кредитному портфелі групи було конвертовано в UAH та реструктуровано;
	Більше 10 000 000 USD в облігаціях було реструктуровано;
	Більше 400 000 000 UAH податкових штрафних санкцій було апельовано та успішно оскаржено в ДПАУ;
	Більше 4 000 000 USD було зароблено компанією на фінансових та скарбничих операціях;
	Більше 15 філій групи компаній в Україні та Росії було об’єднано в єдину локальну корпоративну мережу. 
	Участь у процесі підготовки до Первинного Публічного Розміщення (IPO).
Квітень 2007Лютий 2008
10 місяців
Група компаній «Феррекспо Петролеум»
Фінансовий директор групи компаній
	Фінансовий облік та звітність групи за НС(П)БОУ; 
	Фінансовий облік та звітність групи за IAS;
	Податковий облік та звітність;
	Управлінський облік та звітність групи;
	Бюджетування;
	Податкове планування;
	Оптимізация витрат підприємств;
	Контроль грошових потоків;
	Аналіз господарської діяльності;
	Керування фінансовим відділом п’яти компаній;
	Розробка, впровадження та контроль за                                автоматизованою системою обліку.
	Розробка та впровадження системи обліку                                             та контролю на підприємстві з нуля;
	Контроль за українськими та закордонними підприємствами.
	Участь у процесі підготовки до Первинного Публічного Розміщення (IPO).
Жовтень 2005Травень 2007
1 рік 7 місяців
AES Ukraine / КОЕ ЗАТ
Внутрішній аудитор / Менеджер проекту
	Незалежна оцінка процедур фінансового контролю; 
	Незалежна оцінка процедур поточного контролю; 
	Незалежна оцінка процедур контролю автоматизованого комп’ютерного середовища;
	Незалежна оцінка процедур контролю дотримання корпоративної політики; 
	Планування та проведення внутрішніх перевірок та оглядів;
	Аудиторські звіти для Аудиторського комітету, Виконавчого Офісу;
	Впровадження узгоджених рекомендацій;
	Оцінка та обґрунтування економічних вигод, що отримані від застосування
заходів щодо поліпшення системи контролю (SAP/R3);
	Проведення нарад з аудиторами, огляд результатів перевірок 
з керівниками підрозділів підприємства;
	Проведення процедур контролю у відповідності до Sarbanes-Oxley Act (SOX404);
Серпень 2003Вересень 2005
2 роки 1 місяць
ДПзІК ТОВ «КАПАРОЛ Україна».
Фінансовий директор / Головний бухгалтер
	Фінансовий облік та звітність за НС(П)БОУ; 
	Фінансовий облік та звітність за IAS;
	Податковий облік та звітність;
	Управлінський облік та звітність;
	Бюджетування;
	Податкове планування;
	Оптимізация витрат підприємства;
	Контроль грошових потоків;
	Аналіз господарської діяльності;
	Керування фінансовим відділом;
	Розробка, впровадження та контроль за                                автоматизованою системою обліку.
	Розробка та впровадження системи обліку                                             та контролю на підприємстві з нуля;
	Організація та відкриття дочірнього підприємства.
Вересень 2001Серпень 2003
1 рік 11 місяців
Аудиторськая фірма «ПрайсвотерхаусКуперс Лтд»
Аудитор
	Аудит у відповідності з US GAAP; 
	Аудит у відповідності з IAS;
	Аудит за НС(П)БО;
	Перевірка бухгалтерських регістрів;
	Аналіз господарської діяльності “due diligence”.
Червень 2000Вересень 2001
1 рік 3 місяці
ПзІК «МсDоnаld's Ukraine Ltd.»
Бухгалтер
	Бухгалтерський облік і контроль;
	Запаси і товари;
	Розрахунки з постачальниками й покупцями;
	Імпорт та експорт;
	Валютні операції;
	Аналіз витрат на фрахт та сертифікацію;
	Внутрішній аудит;
	Робота з бухгалтерською базою даних;
	Програмування мовою VBA для аналізу й розрахунку даних.

Освіта: Середня

2009

Середня
2000

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Середня
1994

Електроніка та мікроелектроніка
Середня

Дозвіл на роботу, час на дорогу

Бажаний час на дорогу: будь-який
Не готов(а) до відряджень
GRC logo
РОС

Допомога

телеграм чат
вайбер
Робота у містах
Прайс-лист
telegram link logotelegram link logo
© 2024 Група компаній grc.ua