Фінансовий аналітик, фінансовий менеджер

Оновлено день тому

49 років • Київ • не готов (а) до переїзду

Категорія:

 • Бюджетування і планування
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий менеджмент
 • Повна зайнятість

Стаж: 14 років 5 місяців

Жовтень 2005Липень 2012
6 років 9 місяців
ДП «АВТО Інтернешнл»
Провідний експерт з корпоративного аналізу та звітності
- Лютий 2007- Липень 2012	Провідний експерт з корпоративного аналізу та звітності департаменту корпоративного планування та контролю;
- Листопад 2005 - Січень 2007	Експерт з корпоративного аналізу та звітності департаменту корпоративного планування та контролю


Обов‘язки:  
-	підготовка періодичної фінансової звітності компанії відповідно до міжнародних стандартів;
-	бізнес-планування, бюджетування;
-	прогнозування, контроль та аналіз виконання бюджету;
-	підготовка управлінської звітності;
-	аналіз ефективності роботи компанії за напрямами діяльності;
-	контроль та аналіз витрат;
-	розрахунок окупності нових об‘єктів;
-	аналіз дебіторської заборгованості;
-	розрахунок відстрочених податків;
-	участь в розробці облікової політики та системи внутрішнього контролю;
-	супровід переходу компанії з підготовки звітності відповідно до принципів US GAAP на стандарти IFRS; 
-	супровід міжнародного аудиту річної фінансової звітності підприємства.
Листопад 2003Лютий 2005
1 рік 3 місяці
Агроленд, Холдингова компанія
Провідний економіст департаменту управління та маркетингу
Обов‘язки:  
-	підготовка бюджету продажу та закупівлі;
-	планування та аналіз комерційних витрат;
-	аналіз продажу та валового прибутку;
-	аналіз ефективності роботи філій у регіонах; 
-	участь в розробці системи управлінської звітності;
-	аналіз погашення торгових кредитів;
-	контроль дебіторської заборгованості;
-	розрахунок рентабельності угод.
Червень 2003Грудень 2003
6 місяців
МедіуМ, ПП
Економіст
Обов‘язки: див. попереднє місце роботи.
Березень 2002Липень 2003
1 рік 4 місяці
НВФ Еврика, ТОВ
Головний економіст
Обов‘язки:
-	підготовка звітності акціонерних товариств до НКЦПФР; 
-	реєстрація випусків акцій;
-	отримання ліцензій/сертифікатів на здійснення професійної діяльності на ринку ЦП;
-	консультації та супровід організації загальних зборів акціонерів;
-	консультації з питань корпоративного управління;
-	розробка внутрішніх положень для акціонерних товариств;
-	участь в аудиторських перевірках річної фінансової звітності (за національними стандартами).
Травень 1997Червень 2001
4 роки 1 місяць
ПриватБанк
http://www.privatbank.ua
Економіст кредитного відділу
Обов‘язки:  
-	аналіз кредитоспроможності та фінансового стану позичальників; 
-	розрахунок лімітів кредитування; 
-	оформлення, видача, моніторинг кредитів; 
-	оформлення договорів застави; 
-	робота з проблемними активами; 
-	формування резервів згідно вимог НБУ;
-	робота з векселями (авалювання, організація вексельного обігу, консультації)
Вересень 1996Червень 1997
9 місяців
ПриватБанк
http://www.privatbank.ua
Економіст відділу Головного економіста
Обов‘язки:  
-	планування, прогнозування, аналіз фінансово-господарської діяльності філії;
-	складання бюджетів в розрізі бізнес напрямів та бюджету філії в цілому;
-	контроль операційних видатків;
-	розрахунок KPI бізнес напрямів;
-	розрахунок собівартості ресурсів;
-	розрахунок обов‘язкових резервів та нормативів згідно вимог НБУ, контроль за їх дотриманням.

Ключові навички

Excel, МСФЗ, Axapta, фінансовий аналіз, фінансова звітність, English B1

Про мене

 • Багаторічний досвід роботи у фінансових, консалтингових та торгівельних компаніях з українським та іноземним капіталом;
 • навички аналізу фінансово-господарської діяльності, фінансового планування та бюджетування,планування продажу, управлінського обліку;
 • знання міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • практичний досвд підготовки фінансової звітності за міжнародними стандартами, проходження міжнародного аудиту фінансової звітності;
 • диплом АССА з міжнародної фінансової звітності DipIFR;
 • завершена програма підготовки сертифікованих фінансових аналітиків CFA® Program, CFA Institute (складені всі іспити І-ІІІ рівень).

Освіта: Вища

1996

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет - економічний, спеціальність – фінанси та кредит, кваліфікаційний рівень – спеціаліст
Вища

Додаткова освіта, сертифікати:

2017
CFA Institute, Шарлотсвілл, Вірджинія, США

CFA® Program (Программа підготовки сертифікованих фінансових аналітиків). Складені всі іспити (I - III рівень)

2009
ACCA

Диплом АССА з міжнародної фінансової звітності DipIFR (Rus).

2009
Академія бізнесу Ernst &Young, Київ

Программа підготовки до складання кваліфікаційного екзамену з міжнародної фінансової звітності DipIFR (Rus)

2003
Центр підготовки та перепідготовки спеціалістів «ДЕ-ЛЕАН»,Київ

Курси бухгалтерського обліку (курс бухгалтер-економіст)

Дозвіл на роботу, час на дорогу

Бажаний час на дорогу: 30 хвилин
Готов(а) до відряджень: інколи
GRC logo
РОС

Допомога

телеграм чат
вайбер
Робота у містах
Прайс-лист
telegram link logotelegram link logo
© 2023 Група компаній grc.ua