Финансовый директор,начальник отдела,главный экономист

Оновлено рік тому

41 рік • Київ • не готов (а) до переїзду

Категорія:

 • Кредитний контроль
 • Фінансовий контроль
 • Фінансовий менеджмент
 • Повна зайнятість

Стаж: 1 рік 6 місяців

Вересень 2001Листопад 2005
4 роки 2 місяці
КС «Перший кредитний альянс», Київ (фінансово-кредитна установа)
Головний економіст
травень – листопад 2005 р.
Головний економіст
	організація та супровід процесу кредитування, підготовка та візування повного пакету документів для кредиту-вання;
	розробка внутрішніх стратегічних документів: концепцій розвитку, внутрішніх положень діяльності, регламен-тів та технологій надання фінансових послуг, бізнес планів та ін.
	робота з кредитами від нерезидентів та банків-резидентів (отримання ліцензії в НБУ, формування пакету доку-ментів для кредиту, звітність в банк про залучені кредити, цільове використання та ін.)
	здійснення аналізу поточної фінансово-кредитної діяльності та розробка фінансових планів наступних періодів;
	розробка та запровадження нових програм кредитування, депозитних програм, аналіз попиту на вже діючі програми та їх вплив на розвиток фінансово-кредитної діяльності; 
	надання консалтингових послуг клієнтам (консультації з бухгалтерського обліку, юридичних питань, по ор-ганізації та веденню бізнесу, розробка техніко-економічного обґрунтування проектів, бізнес-планів та ін.)
формування поточних та річних звітів діяльності кредитної спілки.


січень – травень 2005 р. 
Провідний економіст
- здійснення фінансово-економічного аналізу діяльності позичальників;
- моніторинг поточних кредитів та контроль за виконанням позичальниками своїх зобов’язань;
- на підставі розрахунку графіків погашення заборгованості позичальників та нарахування виплат вкладникам, формування звітності керівництву;
- контроль за роботою економістів фінансово-кредитного відділу, якістю виконання обов’язків та надання кон-сультацій;
- здійснення моніторингу ринку фінансово-кредитних послуг та розробка іміджевої рекламно-інформаційної продукції для нових кредитних та депозитних програм.

липень 2003 р. – листопад 2005 р. 
Відповідальний працівник з фінансового моніторингу
- здійснення заходів з обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу;
- запровадження нових процедур, програм та правил його проведення;
- проведення навчання працівників процедурам та законодавству з фінансового моніторингу;
- формування та надання Державному департаменту фінансового моніторингу звітних форм, проходження пла-нових та позапланових перевірок;

жовтень 2001 р. – січень 2005 р.
Старший економіст
- активний пошук і залучення клієнтів та партнерів до співробітництва;
- надання кваліфікованих консультацій про весь спектр фінансово-кредитних послуг; 
- контроль за формуванням та веденням особових справ клієнтів (позичальників, вкладників);
- підготовка депозитних договорів та подальший супровід договірних відносин з вкладниками;
- підготовка та ведення протоколів засідань всіх органів управління: загальних зборів, спостережної ради, реві-зійної комісії, кредитного комітету, правління;
- переклад з/на англ.., німец. фінансової документації для отримання кредитів від нерезидентів.
Жовтень 2001Серпень 2002
10 місяців
ТОВ „Агродизель”, м. Київ (виробництво, роздрібна, оптова торгівля, посередницькі послуги)
Бухгалтер
	ведення бухгалтерського та управлінського обліку; 
	первинний бухоблік (підготовка рахунків, складання податкових накладних, актів, довіреностей, контроль оплати);
	ведення та облік касових операцій;
	вирішення організаційних, адміністративних питань, координація роботи офісу;
	складання звітності в різні фонди, податкові органи;
	нарахування заробітної плати; 
	товарні звіти, контроль відвантаження, доставки та наявності товарів на складі (складський облік);
	кадрове діловодство.
Квітень 2001Липень 2001
3 місяці
ТОВ "Кассі" , м.Київ (оптова та роздрібна торгівля)
Бухгалтер
	ведення бухгалтерського та податкового обліку в повному обсязі. Єдиний бухгалтер на підприємстві.
	складання та подання фінансової звітності підприємства;
	формування звітності в різні фонди, податкові органи;
	ведення та облік касових операцій;
	діловодство, підготовка робочих матеріалів, необхідних консультантам з продажу
Червень 2000Жовтень 2000
4 місяці
ЗАТ "Торговий дім "Мрія" (роздрібна торгівля)
Консультант з продажу
	активний пошук та залучення клієнтів до співробітництва; 
	надання кваліфікованих консультацій клієнтам щодо всього асортименту продукції;
	розсилка рекламної інформації;
	оформлення необхідної документації під час угод;
	ведення бази даних клієнтів, товарів;
	сбір та систематизація маркетингової інформації.

Освіта: Середня

2006

Середня
2005

Середня
2004

Середня
2002

Середня

Дозвіл на роботу, час на дорогу

Бажаний час на дорогу: будь-який
Не готов(а) до відряджень
GRC logo
РОС

Допомога

телеграм чат
вайбер
Робота у містах
Прайс-лист
telegram link logotelegram link logo
© 2023 Група компаній grc.ua