Старший юрисконсульт

2 апреля 2023 • 616 просмотров

Киев

Требуемый опыт работы: 1-3 года • Полный день

Компанія Укрнафта, найбільша нафтовидобувна компанія, що працює на ринку України понад 74 роки, видобуває близько 63% української нафти та налічує быльше 500 АЗС майже в усіх регіонах України, оголошує відбір на вакансію Старшого юрисконсульта в Управління транспорту

Мета: організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів чинного законодавства, внутрішніх документів Товариства, інших нормативно-правових документів у діяльності Товариства, а також їх посадовими особами, працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

CФЕРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ та ОБОВ’ЯЗКИ:

 • Здійснювати за допомогою правових баз, інших джерел пошук та аналіз інформації при підготовці юридичних висновків, консультацій та документів; за дорученням керівника в межах наданих повноважень та у відповідності до установчих документів брати участь в судових засіданнях;
 • Проводити правову експертизу проектів наказів, інструкцій, положень, стандартів та інших актів правового характеру під час їх розроблення, в окремих випадках участь в їх підготовці; претензійну роботу, аналіз і узагальнення отриманих претензій та оформлених претензій на виконання укладених правочинів;
 • Виконувати відповідні службові подання щодо проектної діяльності Товариства та інформування працівників Товариства про чинне законодавство, а також організацію роботи з вивчення посадовими особами підприємства нормативних правових актів, які стосуються діяльності Товариства.
 • Встановлювати обгрунтованість, правильність висновків перевіряючих, вірність оформлення результатів перевірок та оформлювати внутрішні документи відповідно до затверджених у Товаристві процедур.
 • Готувати разом з іншими підрозділами пропозиції про зміну чинних або відміну тих наказів, що втратили чинність, та інших локальних актів, які були видані у Товаристві. Видавати відповідальним працівникам Товариства обгрунтовані вказівки про внесення змін до документів.
 • Надавати допомогу з оформлення документів і актів розпорядчого характеру, службової переписки.
 • Аналізувати під час підготовки юридичних документів судову практику, юридичну літературу з поставленого питання.
 • Проводити вивчення, аналіз і узагальнення результатів розгляду претензій, судових справ, внутрішніх перевірок Департаменту функціонального контролінгу Товариства, практики виконання господарських договорів з метою розробки відповідних пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності Товариства.
 • Складати звіт виконаної роботи відповідно до облікової системи ERP, запровадженої у Товаристві, та у відповідності до запровадженого внутрішнього порядку.
 • Брати участь в: проведенні службових розслідувань Департаменту функціонального контролінгу Товариства, подання в установленому порядку відповідних матеріалів і пропозицій; розгляді питань щодо законності притягнення працівників Товариства до дисциплінарної і матеріальної відповідальності; роботі з укладення господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обґрунтованість, розробленні умов колективного договору, а також розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість. Проводити контроль за відповідністю вимогам законодавства проектів правових документів, які знаходяться на погодженні.

НЕОБХІДНИЙ ДОСВІД та НАВИЧКИ:

 • Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років;
 • Досконале знання: цивільного, трудового, господарського, адміністративного права, організаційно-розпорядчі документи Товариства, що регламентують юридичну роботу Товариства, Структуру Товариства, спеціалізацію Товариства, напрямки діяльності.
 • Досконале володіння Microsoft Office Word.
 • Основи організації праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

КОМПАНІЯ ПРОПОНУЄ:

 • Офіційне працевлаштування.
 • Соціальні гарантії.
 • Своєчасна виплата заробітної плати на ринковому рівні.
 • Можливість професійного та кар'єрного зростання.

Чекаємо резюме careers@ukrnafta.com

GRC logo
УКР

Помощь

телеграм чат
вайбер
Работа в городах
Прайс-лист
telegram link logotelegram link logo
© 2024 Группа компаний grc.ua