Старший бухгалтер

14 квітня 2023 • 185 переглядів

04080, Україна, місто Київ, місто Київ, Київ, Подільський район, вулиця Кирилівська, 15

Потрібний досвід роботи: 3-6 років • Часткова зайнятість

Mazars — це команда професіоналів та однодумців, які дбають про взаємодопомогу, порядність, відповідальність та справедливість. Команда, яка цінує ініціативу, проактивність і бажання розвиватися.

Кожен наш співробітник є невід'ємною частиною великого серця компанії Mazars, яка з радістю прийме в нашу команду бухгалтерського аутсорсингу Старшого бухгалтера, який дотримується тих же цінностей, що й ми.

ПРИЄДНУВШИСЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ, ВИ:

 • Долучиться до атмосфери розвитку, ініціативи, підприємницького духу та інновацій
 • Будете працювати в команді професіоналів
 • Отримаєте досвід у проектах різних галузей та розмірів
 • Матиме чудову можливість розвинути вміння спілкуватися з клієнтами різних рівнів
 • Зможете покращити усну та письмову англійську мову
 • І, звичайно, зануритеся в нашу міжнародну спільноту професіоналів у сфері фінансів

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО НАШИМ СПІВРОБІТНИКАМ:

 • Баланс між роботою та особистим життям — це наша реальність
 • Офіційне працевлаштування
 • Частково віддалена робота
 • Медичне страхування працівника та часткове медичне страхування дітей + покриття Covid19
 • Повернення 50% вартості спортивного абонемента
 • Постійна підтримка професійного та особистісного розвитку
 • Участь у різноманітних корпоративних заходах
 • Крута та дійсно дружня команда, приємна робоча атмосфера та хороша взаємодія в команді
 • Кар'єрні перспективи
 • Конкурентна заробітна плата

ЯКУ ЛЮДИНУ МИ ШУКАЄМО:

 • Ви уважні, комунікабельні і для вас важливий справжній командний дух
 • У вас є досвід роботи бухгалтером в компанії або на аутсорсингу від 2 років
 • Досвід роботи з різними бухгалтерськими програмами. Досвід роботи з Oracle та/або Sage буде перевагою
 • Англійська — вище середнього або вище обов’язково!
 • Ви добре знаєте принципи бухгалтерського обліку (Ukrainian GAAP) та податкове законодавство України
 • Досвід складання бухгалтерської та податкової звітності
 • Досвід: ЗЕД, послуги, оптова торгівля
 • Декларації з ПДВ та декларації про прибуток
 • Здатність дотримуватись термінів
 • Вас мотивує виконання складних завдань

Чекаємо на ваші резюме: Svitlana.filippova@mazars.ua 

Mazars is a team of professionals and like-minded individuals who care about mutual assistance, integrity, responsibility and fairness. A team that values initiative, proactiveness and a desire to grow.

Each of our employees is an integral part of the big heart of Mazars, which will gladly welcome the Senior Accountant to our team of accounting outsourcing who has the same values as we do.

BY JOINING OUR TEAM YOU:

 • Will join an atmosphere of development, initiative, entrepreneurial spirit, and innovation
 • Will work in a team of professionals
 • Will gain experience in projects of different industries and sizes
 • Will have a perfect opportunity to develop the ability to communicate with clients from different levels
 • Will be able to improve oral and written English skills
 • And, of course, will dive into our international community of professionals in the finance field

WHAT WE OFFER OUR EMPLOYEES:

 • Work-life balance — it’s our reality
 • Official employment
 • Partially remote work
 • Employee Medical insurance and partial coverage of medical insurance for children + coverage of Covid19
 • 50% refund of the cost of the sport subscription
 • Ongoing support of professional and personal development
 • Participation in various corporate events
 • Cool and really friendly team, a nice working atmosphere and good team interaction
 • Career prospects
 • Competitive salary

WHAT KIND OF PERSON WE ARE LOOKING FOR:

 • You are attentive, communicative and true team spirit is important to you
 • You have experience as an accountant in-house or in outsourcing for 2+ year
 • Experience with different accountant programs. Experience with Oracle or/and Sage will be an advantage
 • English — upper- intermediate or higher is a must
 • You have good knowledge of accounting principles (Ukrainian GAAP) and tax legislation of Ukraine
 • Experience with the preparation of accounting and tax reports
 • Experience with: Foreign economic activity, services, wholesale VAT returns and income statement
 • Ability to meet deadlines, motivated by challenging assignments

Looking forward to seeing your resumes: Svitlana.filippova@mazars.ua 

Ключові навички
Оподаткування • аналітика та звітність • Управління персоналом
Володіння мовами
Англійська
B1 (середній) або вище
GRC logo
РОС

Допомога

телеграм чат
вайбер
Робота у містах
Прайс-лист
telegram link logotelegram link logo
© 2024 Група компаній grc.ua