Менеджер з управління проектами

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Вимоги:

 • Повна вища освіта фінансово-економічна (магістр, спеціаліст), підготовка за напрямком управління проектами.
 • Досвід за фахом від 3 років.
 • Досвід координації групи від 5 осіб не менше 2 років.
 • Знання англійської мови на рівні upper-intermediate.
 • Досвід з використання технологій і інструментів управління проектами, досвід контролю проектів, розробки графіків та бюджетів проектів.
 • Навички роботи з програмними продуктами: MS Office, системи електронного документообороту.

Особистісні компетенції

 • Розвинутий емоційний інтелект — здатність керувати своїми емоціями та емоціями інших людей з метою вирішення практичних задач.
 • Адаптивна комунікація: здатність висловити свої ідеї, в усній або в письмовій формі з використанням найбільш ефективних методів передачі даних.
 • Навички спілкування з людьми — вміння швидко будувати і підтримувати позитивні відносини з членами проектної команди.
 • Навички управління — здатність допомагати, мотивувати і фокусувати команду, сприяти співробітництву між її членами.
 • Структурне та системне мислення — вміння виявляти зв’язки між фактами, розуміти причинно-наслідкові зв’язки та залежності, виявляти проблематику та ефективно вирішувати проблематичні питання.
 • Аналітичне та критичне мислення — вміння працювати з великим об'ємом даних, розкладати та порівнювати дані, поєднувати різні елементи в єдине ціле, формулювати обґрунтовані висновки.
 • Цілеспрямованість здатність спрямовувати дії для досягнення поставлених цілей, виконувати завдання раціонально і ефективно.

Основні завдання посади:

 • Координація реалізації стратегічних та пріоритетних проектів.
 • Ризик-менеджмент
 • Розробка алгоритмів на базі автоматизованого інструменту для формування регулярної звітності (dashboard) щодо реалізації стратегічних та пріоритетних проектів, їх результатів та впливу на бізнес Компанії.
 • Методологічна підтримка складних та ризикових проектів.

Функціональні обов’язки:

 • Формування реєстру та консолідація інформації по проектах для формування бази даних проектів.
 • Збір та обробка інформації для підготовки регулярної звітності щодо реалізації стратегічних та пріоритетних проектів, їх результатів та впливу на бізнес.
 • Участь у наданні методологічної та організаційної підтримки складним та ризиковим проектам — проведення робочих нарад між учасниками проекту різних дивізіонів, керівникам проектів, менеджерам та зацікавленим особам щодо методів управління проектами, залучення експертів для вирішення складних питань.
 • Збір та консолідація інформації отриманої від керівників та учасників проектів щодо ризиків по стратегічним та пріоритетним проектам та розробка заходів щодо їх зменшення. Участь в проведенні аудиту відхилень та надання звітів щодо виявлених порушень.
 • Консолідація інформації щодо виконання закупівельних процедур, забезпечення основними матеріалами, дозволами, своєчасного узгодження бюджетів, актів та проходження інших процедур на критичному шляху проекту в узгодженому форматі.

Умови праці:

 • Повний робочий день.
 • Посадовий оклад + преміальні.
 • Офіційне працевлаштування + соц.гарантії.
 • Медичне страхування після випробувального терміну.
 • Можливість професійного/кар'єрного зростання та відвідування тренінгів.

Ключевые навыки

Английский — B2 — Средне-продвинутый
Работа в команде
Работа с базами данных
Системное мышление
Работа с людьми

Вакансия опубликована 28 сентября 2020 в Киеве

Похожие вакансии