Начальник відділу по роботі з персоналом

от 12 000 до 15 000 грн. до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обов'язки:
  • Вирішує питання найму, звільнення, переведення працівників, контролює їх розстановку і правильність використання у підрозділах підприємства
  • Організовує своєчасне оформлення приймання, переведення і звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами керівника підприємства, облік особового складу, видавання довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працюючих, збереження і заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів
Вимоги:
  • Вища освіта;
  • Повинен знати порядок оформлення, ведення і збереження документації, пов’язаної з кадрами і їх рухом
  • Джерела забезпечення підприємства кадрами; стан ринку праці
  • Системи і методи оцінювання персоналу
  • Професійність та конфедиційність
Умови:
  • повний робочий день
  • повний соціальний пакет.

Ключевые навыки

Пользователь ПК
Умение работать в коллективе

Вакансия опубликована 21 апреля 2021 в Умани